Search

Miodrag Kostić hosted His Holiness, Serbian Patriarch Irinej

01.08.2013.

His Holiness, Serbian Patriarch Irinej visited on 9th July 2013 Serbian Business Club “Privrednik” and blessed this house of Serbian businessmen.

Članovi kluba, među kojima je bio i predsednik MK Grupe Miodrag Kostić, razgovarali su sa Patrijarhom o ciljevima i zadacima kao i aktivnostima koje se planiraju u oblasti društveno odgovornog ponašanja. Njegova Svetost, gospodin Irinej podsetio je i na doprinos članova Kluba u radu Skupštine društva za podizanje Hrama Svetog Save, u kome je aktivnu ulogu imao predsednik Kluba „Privrednik“ i MK Grupe, gospodin Miograg Kostić.

Gospodin Miodrag Kostić poklonio je Njegovoj Svetosti, Patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju monografiju u izdanju Kluba „Zadužbine i zadužbnarstvo u tradiciji srpskog naroda“.

Club members, among whom was the President of MK Group Mr. Miodrag Kostić, spoke to the Patriarch of goals and objectives and the activities that are planned in the area of corporate social responsibility. His Holiness Irinej recalled the contribution of the members of the Club at the Shareholders Assembly to raise the Temple of Saint Sava, where the active role of a president of the club “Privrednik” and MK Group, had Mr. Kostic Miodrag.

Mr. Miodrag Kostic gave to His Holiness, Serbian Patriarch Irinej monograph published by the Club “Endowment and endowments in the tradition of the Serbian people.”