Search

Uvesti spodbude za legalizacijo in brezplačen vpis v kataster

07.10.2020.

Uvedba spodbude za državljane, da legalizirajo svoje objekte, ter triletni brezplačni vpis v kataster, digitalizacija delovanja sodišč in uvedba sistema eSpace za elektronsko pripravo prostorskih in urbanističnih načrtov so ključni ukrepi, da v Srbiji pride do končnega urejanja premoženjsko-pravnih razmerij in to bodo prioritete Zveze za lastnino in naložbe v prihodnjih dveh letih, je bilo napovedano na slavnostni seji tega delovnega telesa NALED-a.

Visoke pristojbine, ki spremljajo legalizacijo in preobremenjenost lokalnih uprav s primeri, so ta proces znatno upočasnile, zato je treba podaljšati roke za legalizacijo in digitalizirati postopek ter spodbuditi državljane z zniževanjem stroškov. Prav tako je treba v naslednjih treh letih omogočiti brezplačen vpis objektov, da bi se dosegla visoka raven posodobljenosti katastra.

– Možnosti za naložbe v Srbiji obstajajo in pogoji za poslovanje so boljši, vendar je treba rešiti premoženjska razmerja, med katerimi bi izpostavil Zakon o zadrugah in spore, ki že več kot 20 let potekajo nad zadružnimi zemljišči. Za gospodarstvo je velikega pomena tudi nadaljnja izboljšava postopka vpisa v kataster – je dejal predsednik Zveze in direktor MK Group Jovan Purar.

Državna sekretarka na ministrstvu za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, Aleksandra Damnjanović, je poudarila, da ta institucija podpira predlog za uvedbo brezplačnega vpisa v kataster in da bodo načrtovane spremembe zakona omogočile to uresničitev. “Srbija je na področju gradbeništva naredila največjo potezo na seznamu Doing Business in se je po izdaji gradbenih dovoljenj s 186. mesta uvrstila med prvih 10 na svetu, v skupni razvrstitvi pa smo na 44. mestu. Načrt, ki smo ga sprejeli, predvideva, da se bomo v naslednjih treh letih uvrstili med 10 najboljših, “je dodala Damnjanović.

Člani predsedstva so poudarili, da sta izboljšanje postopka konverzije in digitalizacije delovanja sodišč področja, ki bi lahko prinesla največje izboljšave. Ocenjuje se, da zakon o pretvorbi uporabniške pravice v lastninsko pravico na gradbenih zemljiščih z odškodnino uporabnikom ni pomagal, zaradi česar je danes okoli 5.000 hektarjev “zajetega” zemljišča, na katerem nihče ne gradi. Iz tega razloga postopka pretvorbe ne smemo več preložiti, Zveza NALED pa pravi, da so izpolnjeni pogoji, da se lastniška razmerja na gradbenih zemljiščih dokončno uredijo na pravičen in ekonomsko upravičen način.

Ko gre za digitalizacijo delovanja sodišč, Zveza predlaga, da se omogoči elektronska komunikacija vseh udeležencev v postopkih (sodniki, stranke itd.), spremljanje zadev in odločanje, da se prepreči zastoj pri delu sodišč in zastaranje.

Eden od ključnih rezultatov Zveze je bil prispevek k izboljšanju postopka vpisa v kataster z uvedbo enošalterskega sistema eŠalter, prek katerega je bilo v dveh letih oddanih skoraj 690.000 zahtev. Zveza je prispevala tudi k uvedbi e-Dražbe, ki je od 1. septembra obvezna metoda prodaje premoženja v izvršilnih postopkih. Do zdaj je bilo prek portala izvedenih 147 javnih razpisov.

Novo vodstvo Zveze za lastnino in naložbe

Člani Zveze za lastništvo in naložbe so izvolili novo vodstvo. Zvezo bo vodil Jovan Purar, direktor MK Group, podpredsednika v novem sklicu pa bosta Dejan Vuković, ustanovitelj odvetniške pisarne Vuković in partnerji, ter Nikola Lapčević, direktor oddelka za pravne zadeve v Erste Bank.