Search

MK Group predstavila je ESG strategijo in poročilo za preteklo leto

MK Group predstavila je ESG strategijo in poročilo za preteklo leto naslovljeno “Odgovornost kot gonilo”, skupaj z ESG strategijo in cilji, ki jih je sprejela do leta 2026.

24.12.2023.

MK Group je predstavila svoje ESG poročilo za leto 2022, naslovljeno “Odgovornost kot gonilo”, skupaj z ESG strategijo in cilji, ki jih je sprejela do leta 2026.

MK Group je predstavila svoje ESG poročilo za leto 2022, naslovljeno “Odgovornost kot gonilo”, skupaj z ESG strategijo in cilji, ki jih je sprejela do leta 2026. S podporo lokalnim skupnostim, zeleno preobrazbo in izboljšanjem korporativnih praks, podjetje nadaljuje svojo pot trajnostnega razvoja, ki je njegov zaščitni znak že štiri desetletja. Ob 40. obletnici poslovanja je MK Group pokazala odločnost, da vključi najvišje standarde ESG v vse poslovne procese.

“Jubilejno leto smo začeli z napovedjo novega investicijskega cikla v vrednosti 1,6 milijarde evrov v obnovljive vire energije, kmetijstvo, turizem in nepremičnine. Zaključujemo ga z današnjo predstavitvijo ESG poročila in nadaljnjih strateških ciljev glede varstva okolja, družbene odgovornosti in korporativnega upravljanja. Resnično smo lahko zadovoljni s napredkom v vseh treh področjih, ki smo jih dosegli lani,” je dejal Mihailo Janković, generalni direktor MK Group, na srečanju, ki je v Gospodarski zbornici Srbije združilo okoli sto predstavnikov poslovne skupnosti in poslovnih partnerjev podjetja.

Poročilo pokaže, da so neposredne emisije toplogrednih plinov zmanjšane za 65.000 ton CO2 v primerjavi z letom 2020, podjetje pa se je zavezalo, da bo do leta 2026 zmanjšalo neposredne in posredne emisije za 25%, s končnim ciljem doseči ogljično nevtralnost. jnosti. Kot vodilno podjetje v proizvodnji zelene energije bo MK Group v naslednjih treh letih izvedla projekte obnovljivih virov s skupno zmogljivostjo 1 GW, vredne približno 900 milijonov evrov. S tem bo pomembno prispevala k zeleni preobrazbi Srbije, saj bo odgovorna za četrtino skupne proizvodnje čiste energije. Podjetje nenehno skrbi tudi za zemljo in vodi trajnostne kmetijske prakse, a skoraj 99% odpadkov, ki jih generirajo članice skupine, pa je biorazgradljivih.

„V naslednjem obdobju se bomo posebej posvetili izboljšanju trajnosti znotraj naših vrednostnih verig. Osredotočeni smo na izboljšanje delovnega okolja in razvoj človeških virov, kar potrjuje visok indeks zaposlenih v naših raziskavah zadovoljstva zaposlenih. Približno polovica stalno zaposlenih je žensk, na vodstvenih položajih pa jih je več kot 40%, s ciljem, da ta odstotek do leta 2026 naraste na 50%. Nadaljevali bomo z doprinosom kakovosti življenja v skupnostih, kjer poslujemo, in v naslednjih petih letih bomo namenili pet milijonov evrov za družbeno odgovorne dejavnosti“, je zaključil Mihailo Janković.

Predsednik Gospodarske zbornice Srbije, Marko Čadež, pa je čestital MK Group in poudaril, kako pomembno je, da se podjetja v Srbiji držijo ESG praks. „Čestitam MK Group za to veliko delo. Pokazali so, da niso samo eno najuspešnejših poslovnih sistemov v Srbiji in celotni regiji, ampak so predvsem odgovorno podjetje, ki svoje poslovanje temelji na inovacijah in vsem, kar je pomembno za rast in razvoj poslovanja v teh modernih časih. To, kar je za nas zelo pomembno, je dejstvo, da MK Group državi Srbiji vsako leto plačuje okoli 60 milijonov evrov davkov in več kot 80% vsega, kar kupuje, pridobi na domačem trgu. Če se ne bomo naučili delovati tako kot MK Group, se nam lahko hitro zgodi, da ne bomo mogli nastopati na trgu Evropske unije, kar bi bil velik problem. Zato je pomembno, da MK Group prenaša svoje znanje na svoje dobavitelje“, je poudaril Čadež.

Ob predstavitvi ESG poročila MK Group je bil organiziran panel na to temo v Gospodarski zbornici Srbije, na katerem so poleg generalnega direktorja MK Group sodelovali: Miljan Ždrale, regionalni direktor EBRD za agrobiznis, Dušan Tomić, partner in vodja Oddelka za poslovno svetovanje EY v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, Mihailo Vesović, direktor Sektorja za strateške analize, storitve in internacionalizacijo Gospodarske zbornice Srbije, in Dragan Lončar, profesor Ekonomske fakultete v Beogradu.

Miljan Ždrale, regionalni direktor EBRD za agrobiznis, je povedal, da je glede na Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) zagotovo Zelena agenda po podpisu Pariskega sporazuma ena ključnih stvari in da so vsi projekti in tehnična pomoč usmerjeni v izboljšanje energetske učinkovitosti, konkurenčnosti kmetijstva in zmanjšanje emisij škodljivih plinov. „S tem podpiramo podjetja, kot je MK Group, in zakonodajo Republike Srbije s spodbujanjem obnovljivih virov energije in trajnostnega razvoja, predvsem kmetijstva, kot enega največjih prispevkarjev k emisijam CO2,” je dejal Ždrale.

Partner in vodja Oddelka poslovnega svetovanja EY v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, Dušan Tomić, je govoril o tem, v kolikšni meri se podjetja dejansko držijo načel ESG. „ESG tema je pogoj, brez katerega ni mogoče v sodobnem poslovnem okolju. Primeri, kot je MK Group, kažejo, da je mogoče uskladiti tradicionalne korporativne cilje in finančne interese delničarjev, z mnogo širšim spektrom ciljev, ki izhajajo iz ESG koncepta. Vendar pa sam korporativni svet ne more rešiti naglo naraščajočih podnebnih in ekoloških težav, s katerimi se soočamo. Premikamo se zelo počasi k ambicioznim ciljem iz Pariskega podnebnega sporazuma, še posebej Evropa. Potrebno je veliko več konkretnih dejanj in usklajevanja med mednarodnimi institucijami, državami, finančnimi institucijami, podjetniki, znanstvenimi institucijami, da bi obvladali tveganja. Po desetih letih intenzivnih razprav o ESG, je delež energije fosilnega izvora v svetu skoraj nespremenjen, preko dve tretjini, in absolutna poraba je veliko večja“, je dejal Tomić.

Dragan Lončar, profesor Ekonomske fakultete v Beogradu, je v zvezi z varstvom okolja navedel, da Srbija letno ustvari 62 milijonov ton CO2. „Po tem kazalniku je Srbija na prebivalca nad svetovnim povprečjem. Zato je pomembno, da podjetja, kot je MK Group, uvedejo najboljše prakse na področju ekologije“, je dejal Lončar.

Dosedanji rezultati in ambicije kažejo, da je MK Group uspešno integrirala ESG strukturo in upravljanje z materialnimi temami v procese korporativnega upravljanja, s čimer je odločilno prispevala k ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov. S skrbjo za skupnost in zaposlene je močna podpora srbskemu gospodarstvu. Podjetje bo redno spremljalo in analiziralo napredek pri doseganju zastavljenih ciljev, sprožalo pozitivne spremembe v družbi, da bi postalo prvak trajnosti.

Celotno poročilo je dostopno na naslednji povezavi: https://www.mkgroup.rs/nasa-odgovornost/