Search

Vodstvena ekipa

Danijela Havrilčak

Direktor kadrovske službe MK Group

Po več kot 20 letih delovnih izkušenj na kadrovskem področju je novembra 2019 postala del družbe MK Group. Kot direktorica kadrovskega sektorja prispeva k pozitivnim izkušnjam zaposlenih in ustvarjanju kulture najbolj zaželenega delodajalca. Zagotavlja podporo poslovni strategiji z delom na ustvarjanju zmagovalne kulture, vrednot, kompetenc ter razvoju procesov na področju merjenja uspešnosti, nagrad, talentov in izobraževanja.

Po izobrazbi je diplomirana pravnica.