Search

Družba MK Group je postala lastnica slovenske poslovnice Heta Asset Resolution

16.06.2020.

Kljub temu, da je pandemija virusa Covid-19 povzročila globalno recesijo in negotovost glede ekonomske rasti in razvoja nekaterih držav, je družba MK Group z nakupom slovenske poslovnice Heta Asset Resolution pokazala, da je zanesljiva partnerica, da spoštuje svoje odločitve in sprejete obveznosti. MK Group je bila konec lanskega leta na tenderju izbrana za najboljšega ponudnika, z uradno odobritvijo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence in odobritvami komisij za varstvo konkurence Srbije in Črne Gore pa so izpolnjeni tudi formalni pogoji za plačilo kupne cene in prevzem lastništva nad navedeno družbo.

„Z akvizicijo Heta Asset Resolution je MK Group potrdila svoje načrte o večji prisotnosti v regiji”, je poudaril finančni direktor družbe Andrija Vuković in dodal: „V Sloveniji smo prisotni že pet let, smo lastniki Gorenjske banke, hotela Kempinski Palace Portorož in tudi 53 % lastniki Aerodroma Portorož. Do sedaj smo vložili dobrih 126 milijonov evrov, z nakupom Heta Asset Resolution pa se investicije nadaljujejo, s čimer potrjujemo pomen slovenskega trga za MK Group. Družba MK Group je med vodilnimi družbami v regiji z bilančno aktivo v višini skoraj 5 milijard evrov. Posluje na področju kmetijstva, bančništva in turizma, s posebnim poudarkom na Srbiji, Sloveniji, Hrvaški in Črni gori.