Search

FINTEL ENERGIJA IN MK GROUP PRINAŠATA INOVACIJE ZA TRAJNOSTNO PROIZVODNJO HRANE IN ENERGIJE

15.07.2021.

Fintel Energija in njeno partnersko podjetje MK Group prinašata veliko inovacijo v Srbijo in regijo, s katero potrdita svoje vodilno mesto, tako v proizvodnji energije iz obnovljivih virov, kakor tudi v kmetijsko-živilskem sektorju. Gre za projekt “Agrosolar Kula”, prvi agroenergetski projekt v Srbiji in na Balkanu in hkrati največji v Evropi. Vrednost naložbe je 340 milijonov evrov, izvajal pa se bo na področju občine Kula.

Agroenergetika (angleško: agrivoltaics) je tehnološka rešitev, ki omogoča istočasno proizvodnjo kmetijskih pridelkov in energije iz sončne svetlobe na istem zemljišču. Inovativna uporaba sončnih plošč v kombinaciji z vegetacijo ustvarja mikroklimo, ki viša tako produktivnost kmetijske proizvodje kakor tudi učinkovitost proizvodnje energije. Prednost pa je tudi zmanjšana emisija ogljika in poraba vode za namakanje. MK Group pa se je, v tem projektu, odločil še za organsko kmetijstvo, tako da se ne bodo uporabljali pesticidi, herbicidi ali umetna gnojiva.

„Pametno kmetijstvo in zelena energija sta že dolgo v ospredju, projekt “Agrosolar” pa temelji ravno na njuni sinergiji. S tem sistemom se doseže tudi optimizacija uporabe zemljišča in njegov največji izkoristek, in sicer s pozitivnim vplivom na okolje. Zato je ta pionirska naložba Fintel Energije in MK Group velikega pomena za trajnostni razvoj kmetijstva in proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Pričakujemo da ustvari močno dodano vrednost za oba sektorja” – je izjavil Tiziano Giovannetti, generalni direktor Fintel Energije.

Začetek projekta “Agrosolar Kula” je načrtovan za april leta 2022, izvedba pa bo trajala nekaj več kot eno leto. V začetni fazi bo zajel 700 hektarjev zemljišča v Kuli, razdeljenih na sedem področij za različne ekološke posevke, katerih proizvodnja bo možna celo 11 mesecev v letu. Na približno tretjini celotne površine bodo postavljene sončne plošče v pravilnih vrstah in medsebojni razdalji zadostni za izvajanje predvidenih kmetijskih del. Letna načrtovana proizvodnja zelene energije je okoli 832 gigavatnih ur, kar zadostuje za približno 200 tisoč gospodinjstev.