Search

Izkazalo se je, kako pomembno je, da ima vsaka država svojo proizvodnjo hrane

12.02.2021.

Mohan Shrestha, generalni direktor Industrije mesa Carnex: Izkazalo se je, kako pomembno je, da ima vsaka država svojo proizvodnjo hrane

Medij: revija Nedeljnik

 

  1. Kako je koronavirus vplival na vaše poslovanje – praktično in strateško?

 

Tako kot druge je tudi nas doletela pandemija, tako, da smo se v trenutku morali osredotočiti na najpomembnejše: zdravje zaposlenih, največjo zaščito in nemoteno nadaljevanje proizvodnje, da bi zadovoljili potrebe trga. Delo v mesni industriji sicer zahteva najstrožje higienske in varnostne standarde, kar je preprečilo tudi širjenje koronavirusa v delovnem okolju, z dodatnimi ukrepi pa smo učinkovito zagotovili fizično distanco in preprečili stike zaposlenih iz različnih izmen. Mesna industrija ni doživela padca povpraševanja po svojih izdelkih, na začetku epidemije je celo prišlo do ogromnega skoka povpraševanja, zlasti po konzervirani hrani (pripravljene jedi, paštete, mesni narezki), ker so ljudje ustvarjali zaloge hrane z izdelki z daljšim rokom uporabnosti. Tudi na vrhuncu povečanega povpraševanja je Carnexu uspelo, z odgovornostjo in zavzetostjo zaposlenih, optimalnim načrtovanjem in učinkovito oskrbovalno verigo, zadostiti zahteve trga. Strategija vertikalno integriranih poslovnih sistemov se je izkazala za veliko prednost, saj zagotavlja celoten proizvodni proces, od surovin do končnega izdelka, tako da Carnex ni imel, niti v enem trenutku, težav pri nabavi surovin.

 

  1. Kako pomembno je, med pandemijo hude bolezni, zgraditi zaupanje med svojimi potrošniki v smislu varnosti izdelkov in kako ste to vi storili?

 

Potrošniki se vedno pogosteje odločajo za izdelke, ki jih najbolj potrebujejo in med njimi se odločajo za blagovne znamke, ki jim zaupajo, zaupajo pa jim, ker jih le-te niso nikoli pustile na cedilu glede kakovosti. Tu se skriva moč naše povezanosti s potrošniki, saj je Carnex blagovna znamka, ki ji zaupajo, kar potrjuje več desetletna izbira potrošnikov, zlasti v primeru tradicionalnih izdelkov, kot so pašteta, narezki ali hrenovke. Ta čas nam je potrdil, da takšna blagovna znamka vedno ostane prva izbira.

Pričakujemo, da bo v prihodnosti prav zaradi manjšega obsega nakupovanja in osredotočenosti potrošnikov na tisto, kar najbolj potrebujejo, eno izmed meril zagotovo “najboljši nakup”, kar pomeni kakovost po dostopni ceni. Carnex potrošnikom zagotavlja ravno to – najvišjo kakovost izdelkov po dostopni ceni.

 

  1. Kako je koronavirus spremenil vaše načrte za leto 2021?

 

Koronavirus nam je vsem vsaj malo pokvaril načrte, vendar je najbolj vplival na upočasnitev začetih projektov v letu 2020. Zato za leto 2021 načrtujemo številne nove izdelke v različnih kategorijah, novo linijo za pripravljene jedi, pa tudi praznovanje 50. obletnice paštete, ki bo preoblikovana. Jetrna pašteta je zaščitni znak Carnexa, in ravno ona je tista kombinacija tradicije okusov in kakovosti zaupanja, ki jo skrbno negujemo, z inovacijami in novimi recepti, ki jih, kot vodilni, tudi razvijamo. Tega načela se držimo v skoraj vseh kategorijah, na primer, kategorija pripravljenih jedi zajema naše, že večkrat nagrajevane, tradicionalne jedi, pa tudi Okuse sveta, ki prinašajo nove izzive in trende in imajo ogromno skupino potrošnikov.

Vlagali bomo predvsem v vire organizacije, v kateri sta razvoj in naložbe tisto, kar žene podjetje naprej. Ker imamo v teh nepredvidljivih tržnih okoliščinah dober finančni rezultat, smo v letu 2021 načrtovali povečanje EBITDA za dodatnih 10%, dobiček pa za približno 5%

 

  1. Ali vidite ta družbeni kontekst kot priložnost ali kot kamen spotike v tekmi z drugimi večjimi evropskimi proizvajalci?

 

V času epidemije se je izkazalo, kako pomembno je, da ima vsaka država svojo proizvodnjo hrane. V obdobjih velikega povpraševanja z več različnih trgov, kadar ni mogoče hkrati odgovoriti na vse zahteve, je povsem naravno, da se domači proizvajalec prednostno odloči za oskrbo domačega trga, kjer živijo družine, prijatelji, poslovni partnerji, rojaki. Ne bi v kontekstu pandemije tekmovalno primerjal konkurenčnosti Carnexa s proizvajalci mesne industrije iz Evrope ali sveta, dejstvo pa je, da so številni, veliki proizvajalci iz ZDA, Nemčije, Kanade, Francije, Avstralije itd. imeli velike težave zaradi epidemije in jim ni uspelo ohraniti kontinuitete proizvodnje.

Kadar govorimo o širitvi trga, zanimanje za naše izdelke obstaja, predvsem v EU, Rusiji, Aziji, vendar potrebujemo tudi podporo državnih inštitucij, predvsem Ministrstva za kmetijstvo in Veterinarske uprave, ker je nujna vzpostavitev meddržavnih protokolov oziroma uskladitev tehnično veterinarskih pogojev med državo izvoznico in državo uvoznico. Prepričan sem, da bodo inštitucije Republike Srbije kmalu omogočile plasma na trge drugih držav, saj je to izjemnega pomena v tem obdobju rekordno nizkih tržnih cen prašičev v Srbiji, ki slabša razmere v svinjereji, klavniški in mesnopredelovalni industriji.

Glede na to, da se že dalj časa veča uvoz svinjskega mesa in mesnih izdelkov v primerjavi z izvozom iz Srbije, brez podpore proizvodni verigi primarnih proizvajalcev prašičev ter klavnic in predelovalcev mesa, bo srbska proizvodnja vedno manjša, namesto da bi izkoristila priložnosti za izvoz na druge trge (izvoz). Zato je treba premisliti o učinkovitejših subvencijah v živinoreji, ki bodo temeljile na kakovosti živali, npr. odstotku mesnatosti.

 

  1. Kakšna je strategija za nadaljnjo širitev vašega poslovanja zunaj Srbije v trenutku, ko je ves svet hermetično zaprt? Kako pomembna je mesna industrija v nečem, kar imenujemo “boj proti gospodarskim posledicam koronavirusa”?

 

Zaradi velikih potreb po svinjskem mesu in velikega zanimanja za naše izdelke so države, s katerimi bi morali prednostno vzpostaviti bilateralni tehnični in pravni okvir za začetek sodelovanja, Kitajska, s katero se je usklajevanje začelo leta 2014, Malezija, Južna Koreja … Potencial izvoza samo za kitajski trg znaša od 50 do 100 milijonov evrov na letni ravni.

Carnex ima izdelke, ki s svojo kakovostjo lahko konkurirajo najboljšim proizvajalcem, kjer koli na svetu. To se je že izkazalo na ruskem trgu, ki je še vedno eden največjih in najpomembnejših, kjer smo že dolgo prisotni in že večkrat nagrajevani. Na primer, na prestižnem sejmu v Moskvi, smo nazadnje leta 2018 osvojili pet zlatih medalj in eno srebrno. Carnex je prisoten tudi v Evropi, s paštetami in pripravljenimi jedmi, naši izdelki pa se najdejo tudi na prodajnih policah v Avstraliji in Kazahstanu. V prihodnjem obdobju imamo ambiciozne načrte in nadaljnjo širitev, saj smo osredotočeni na izvozne trge.

Če vemo, da skupni letni promet prvih 10 proizvajalcev mesne industrije v Srbiji presega 600 milijonov evrov, je jasno, kako pomembna je podpora mesni industriji, kar pa pomeni podporo ne le velikim proizvajalcem, temveč tudi majhnim kmetijam in družinam, ki živijo od mesne industrije.

 

  1. So naši izdelki lahko konkurenčni evropskim?

 

Srbija ima dejansko kakovostne mesne izdelke, zato smo tudi bili eden izmed pobudnikov Združenja za razvoj kakovosti mesa in mesnih izdelkov, ki je ustanovljeno leta 2016 in ima šest članic – Carnex Industrija mesa Vrbas, Industrija mesa Topola, Yuhor, Zlatiborac, Neoplanta in Moritz. Združenje je osredotočeno na zaščito in promoviranje mesnih izdelkov više kakovosti na trgu Srbije ter certificiranje znaka »Srbska kakovost”, ki ga podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo. Na ta način so zaščiteni srbski izdelki, ki se s svojimi posebnimi lastnostmi jasno razlikujejo od izdelkov iste kategorije, izdelani pa so iz domačih surovin in so višje kakovosti v primerjavi z izdelki iste kategorije, glede ustreznih predpisov in standardov. To je še posebej pomembno za določeno izobraževanje domače javnosti, saj spodbuja krepitev zaupanja v domačo kakovost, predvsem pa je pomembno za promocijo srbske kakovosti na mednarodni ravni.

Zelo nas veseli, da so od osmih certificiranih izdelkov trije Carnexovi: Carnex Domača mesna slanina, Rustik klobasa in Domača sarma.

 

  1. Poleg gospodarstva, kje Carnex še kaže svoj vpliv? Kako pomembna je družbena odgovornost do skupnosti, katere sestavni del ste (ponekod tudi njen pobudnik), in kje vi vidite svojo vlogo?

 

MK Group in Carnex sta podjetji, ki sta globoko zavezani skrbi in podpori okolju in skupnosti, še posebej zdravstvu. Carnex je še posebej aktiven pri reševanju težav lokalne skupnosti in varovanju zdravja, in v ta namen smo pred dvema letoma vložili 70.000 evrov v gradnjo operacijske sobe za carske reze v bolnišnici v Vrbasu. Na ravni lokalne skupnosti skupaj z mestom in lokalnimi inštitucijami, še posebej podpiramo športne dejavnosti ter druge izobraževalne in okoljevarstvene akcije.

Kot podjetje, ki je med največjimi proizvajalci hrane, se borimo proti lakoti in zavrženi hrani, ter si prizadevamo pomagati občutljivim skupinam, kolikor lahko. Partnerji smo z Banko hrane, ki smo ji v zadnjih treh letih podarili približno 60 ton izdelkov, v vrednosti okoli 220.000 evrov, in tako zagotovili vsaj en obrok za približno 360.000 ljudi.

Del naše družbene odgovornosti, na katero smo še posebej ponosni, je energetska učinkovitost in varstvo okolja. Carnex je eno prvih podjetij nasploh, ki je prepoznalo pomen težave odpadnih voda, in leta 2012 smo, v izgradnjo sistema za čiščenje odpadnih voda, vložili več kot 2,5 milijona evrov. Danes lahko s ponosom poudarimo, da se popolnoma prečiščena voda ustrezne kakovosti pušča v Delto I-64 Velikega Bačkega kanala.