Search

MIHAILO JANKOVIĆ O TRAJNOSTNEM KMETIJSTVU NA 29. KOPAONIKOVEM POSLOVNEM FORUMU

09.03.2022.

Generalni direktor MK Group Mihailo Janković je bil udeleženec panela o trajnosti v kmetijstvu v okviru drugega dne 29. Kopaonik poslovnega foruma. Ob tej priložnosti je poudaril, da živimo v turbulentnih časih, ki jih zaznamuje najprej pandemija, zdaj pa kriza v Ukrajini, in da se je treba prilagajati novim okoliščinam, ki vplivajo tudi na kmetijski sektor.

V kontekstu pomena digitalizacije v kmetijstvu se je skliceval na razliko v letnem izvozu Nizozemske in Srbije glede na površino obdelovalnih površin, češ da le z uporabo novih tehnologij srbsko kmetijstvo lahko ustvari višjo proizvodnjo na hektar in na zaposlenega. »S 5 milijoni ha obdelovalnih površin v Srbiji predstavlja kmetijstvo le 7,5 % BDP. Nizozemska z 1,8 milijona hektarov letno izvozi za 95 milijard evrov, tako da Srbija desetino tega, kar Nizozemci prodajo tujim kupcem, izvozi z dvakrat večjih površin,« je dejal Janković in poudaril, da se to ne bo spremenilo brez modernizacije in digitalizacije, ki sta pogoja. za rast, produktivnost in učinkovitost.
»Povprečni pridelki sladkorne pese na površinah, ki jih obdeluje MK Group, so se v zadnjih štirih letih povečali za približno 20 odstotkov. Če bi uporaba znanosti in novih tehnologij, boljša organizacija povečala pridelke drugih poljščin in povečala stopnjo njihove predelave, bi to lahko povečalo vrednost BDP, ustvarjenega v srbskem kmetijstvu in predelovalnem sektorju za 800-900 milijonov evrov v primerjavi z trenutnim BDP-jem kmetijstva ki je okoli 4,5 milijarde evrov,« je dejal Mihailo Janković. Kot primer nujne povezave med digitalizacijo in vlaganjem v izobraževanje in strokovne kadre je navedel Raziskovalno-razvojni center podjetja Sunoko.

Janković je dodal, da »Zelena agenda« ostaja v središču MK Group: »Še naprej ostajamo zavezani kmetijstvu, z vlaganji v digitalizacijo in avtomatsko umetno inteligenco ter nadaljujemo z vlaganji v zeleno energijo.«