Search

MK GROUP IN AIK BANKA NAMENJATA 600.000 EVROV ZA BOLJŠE ODRAŠČANJE

28.03.2023.

Po lanskoletni uspešni donaciji porodnišnicam v celotni jadranski regiji MK Group in AIK Banka nadaljujeta regionalni program družbene odgovornosti »Podpora družini«. Letos bodo za izboljšanje razmer v jaslih in vrtcih v Srbiji, Sloveniji, Hrvaški in Črni gori namenjena sredstva v višini 600.000 evrov.

Ker je družbeno odgovorno poslovanje strateška zaveza družbe, bodo v letu, v katerem MK Group praznuje pomemben jubilej – 40 let uspešnega poslovanja, v ospredju nadaljnje vlaganje in skrb za otroke, mladino in družino.

Za vrtce v Srbiji so podjetja MK Group in AIK Banka namenili znesek 200.000 evrov za prenovo ali opremljanje njihovih prostorov, s poudarkom na občinah, kjer delujejo: Vrbas, Bečej, Kovačica, Pećinci, Novi Sad, Raška, Golubac in Niš. Ob tej priložnosti je bil v Vladi Republike Srbije sestanek, na katerem se je predsednica vlade Ana Brnabić zahvalila podjetjema za prispevek k gospodarskemu življenju Srbije in povedala, da je vesela, da bo Vlada Republike Srbije delala z njima na tem pomembnem projektu.

“MK Group in AIK Banka sta nekateri od investitorjev, ki uspešno delujejo tako v Srbiji kot tudi v regiji. Vidik, brez katerega država ne more biti uspešna, je družbeno-odgovorno poslovanje. Še posebej sem vesela, da v tem letu, ko obeležujeta obletnico, podjetja donirata sredstva v višini 200.000 evrov za vrtce v naši državi, v osmih lokalnih skupnostih. Verjamem, da bomo s pomočjo ministrstva sredstva vložili v to, kar je najbolj potrebno in kar bi bilo dopolnilno z vsem, kar je vlada doslej storila. To je primer za vsa druga podjetja, kako dobro delati,” je poudarila premierka Ana Brnabić.

Poleg premierke Brnabić se je sestanka udeležil tudi minister za izobraževanje, Branko Ružić, ki se je prav tako zahvalil podjetjema za izboljšanje pogojev v predšolskih ustanovah. Donatorji bodo sodelovali z Vlado Republike Srbije in pristojnim ministrstvom pri določanju mehanizma za izpolnitev donacij in določanju namena sredstev v skladu s prednostnimi potrebami.

»Ponosen sem, da lahko v imenu MK Group povem, da skupaj z AIK banko že sedmo leto izvajamo družbeno odgovoren program »Podpora družini«. Letos smo za izboljšanje pogojev v vrtcih v Srbiji in regiji namenili donacije v višini 600.000 evrov. Obdarovanje najmlajših je najboljši način za začetek praznovanja našega jubileja – štirih desetletij poslovanja. Samo v letu 2023 bomo za različne dejavnosti, namenjene otrokom, namenili več kot milijon evrov, saj z vlaganjem vanje slavimo prihodnost,« je povedal Mihailo Janković, generalni direktor MK Group.

»V vseh skupnostih, kjer delujemo, aktivno prispevamo k izboljšanju pogojev, v katerih otroci odraščajo, se izobražujejo in razvijajo. Veseli me, da program »Podpora družini« vsako leto širimo z novimi aktivnostmi in da smo letošnje donacije namenili vrtcem, v katerih naši otroci preživljajo najzgodnejša leta. Skrb za najmlajše je skrb za skupno prihodnost vseh nas,« je povedala Jelena Galić, predsednica izvršnega odbora AIK banke.

Program »Podpora družini« obstaja že od leta 2017, ko je bil uveden z namenom finančnega nagrajevanja zaposlenih v MK Group in AIK Banki, ki se uresničijo v vlogi staršev, da bi se kasneje razširil navzven, z donacijami institucijam, ki se ukvarjajo z otroki in mladostniki ter za krepitev družine kot osnovne celice družbe. Lani je projekt obravnaval izboljšanje razmer v porodnišnicah s poudarkom na dojenčkih, nosečnicah in porodnicah, letos pa je tema predšolska vzgoja in razvoj otrok od enega do šestih let.