Search

MK Group In Fintel Energy gradi četrti vetropark

11.05.2022.

Podjetji MK Group in Fintel Energija sta s slavnostno slovesnostjo v Stocu pri Kuli uradno zaznamovali začetek del na izgradnji vetrne elektrarne “Tower 2”. Vetrne turbine najsodobnejše tehnologije gradijo v bližini prve vetrne elektrarne v Srbiji “Kula”, ki sta jo leta 2015 prav tako odprla ta podjetja. S skupno investicijo 17,5 milijona evrov je predvideno, da bodo dela končana do konca leta, zagon pa naj bi bil marca 2023.
Podpredsednica vlade in ministrica za rudarstvo in energetiko Republike Srbije prof. Dr Zorana Mihajlović je poudarila pomen investicij, ki prispevajo k doseganju energetskih ciljev Srbije: »S sprejetjem novega zakonodajnega okvira na področju energetike, predvsem prvega, posebnega zakona o uporabi OIE (Združenje za obnovljivo energijo), smo ustvarili pogoje za povečanje novih zmogljivosti za izgradnjo vetrne elektrarne »Kula 2« vidimo konkretne rezultate zakona in smer, ki smo si jo zadali za razvoj energetike. Smo na začetku energetske tranzicije in na OIE je treba gledati kot na energetski steber, ki bo kljub vsem oviram, s katerimi se srečujemo, še izboljšal stabilnost elektroenergetskega sistema. Smo na prelomni točki za srbsko energetiko in odločiti se moramo, ali bomo dovolili, da celoten sektor propade ali pa gremo v smeri razvoja in modernizacije, kar je nemogoče brez vlaganja v nove zmogljivosti. Povečanje deleža OIE v naši energetski mešanici bo zagotovilo zadostno količino energije, varno in stabilno oskrbo v prihodnjih desetletjih. Bistvo zelene agende je energijsko zadostno, torej proizvajati energijo iz lastnih virov za svoje potrebe, potencialno za izvoz, hkrati pa varovati okolje in zmanjševati emisije. Naša vizija zelene Srbije je uresničljiva le, če bomo vsi skupaj delali na njej. Država, javni sektor, zasebni investitorji in državljani, saj ne gre za eno ministrstvo ali vlado, ampak za proces, ki ga bomo skupaj vodili v naslednjih nekaj letih in ki bo izboljšal ne le energetiko, ampak bo vplival na gospodarsko rast in finančno stabilnost,« je dejala podpredsednica vlade.

Generalni direktor Fintel Energije Tiziano Giovannetti je spomnil, da je to podjetje skupaj z MK Group pionir na področju obnovljivih virov energije in najpomembnejši neodvisni proizvajalec električne energije na srbskem energetskem trgu. “S tremi odprtimi in četrto vetrno elektrarno v izgradnji, naše skupne naložbe v projekte zelene energije iz vetra do zdaj znašajo 163 milijonov evrov.” Na ta način smo letno zagotovili 238 GWh električne energije za potrebe 59.000 gospodinjstev. Pri tem se ne ustavljamo in že načrtujemo nove ambiciozne projekte, ki bodo Srbijo dodatno umestili na zeleni zemljevid tega dela Evrope,« je dejal Giovanetti.

Generalni direktor MK Group Mihailo Janković je potrdil nadaljnjo širitev na področju obnovljivih virov energije obeh družb. »Skupaj razvijamo projekte vetrnih elektrarn in sončnih elektrarn v Srbiji s skupno načrtovano močjo skoraj 1 GW, z investicijo v višini več kot milijardo evrov v naslednjih petih letih. “Šele letos smo začeli z realizacijo projektov, ki vključujejo 360 milijonov evrov investicij,” je dejal Janković in poudaril prispevek teh investicij k doseganju cilja srbske vlade, da poveča delež energije iz obnovljivih virov vsaj na 40 odstotkov do leta 2040.

Vetrna elektrarna “Kula 2” z dvema vetrnima turbinama s posamezno močjo 5 MW bo oskrbovala srbsko elektroenergetsko omrežje z 28,6 GWh električne energije na leto, kar je enako energiji, ki jo porabi okoli 8.000 gospodinjstev. Partner MK Group in Fintel Energije pri tem projektu je Erste Bank.

V občini Kula ti dve podjetji razvijata tudi največji agrosolarni projekt v Evropi in prvi na Balkanu, s čimer bosta potrdila vodilno vlogo v regiji pri obnovljivih virih energije (več informacij: www.mkgroup. rs/vesti/zvanicno-poceo-prvi -agrosolar-project-in-the-region).