Search

MK Group in Gorenjska banka z donacijo otroškim vrtcem v Sloveniji

18.04.2023.

Donacija v vrednosti 150.000 evrov je del regijskega programa družbene odgovornosti »Podpora družini«. Donacija je prvi del programa družbene odgovornosti MK Group, ki jih družba ob 40 – letnici namenja več kot milijon evrov.

Ljubljana, 17. april 2022 – Družba MK Group in Gorenjska banka, ki sta v Sloveniji prepoznani tudi po programu družbene odgovornosti Podpora družini, bosta otroškim vrtcem po Sloveniji namenili donacijo v skupni vrednosti 150.000 evrov. S tem bosta donatorja še presegla lanskoletno toplo sprejeto donacijo Porodnišnici Ljubljana, kjer so bile v ospredju porodnice in novorojenci. V letošnjem letu se podpora družinam in najmlajšim nadaljuje z donacijami otroškim vrtcem po celotni jadranski regiji v skupni vrednosti več 600 tisoč evrov. MK Group veliko donacijo uresničuje v sklopu 40 – letnice uspešnega poslovanja.

Na uvodnem delovnem srečanju na visoki ravni med predstavniki donatorjev in državnim sekretarjem na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje dr. Borisom Černilcem je potekal pogovor o predaji donacij otroškim vrtcem v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Izoli in Portorožu, ki bodo zaključene v letošnjem letu. Po zahvali MK Group in Gorenjski banki, ki s svojimi družbeno odgovornimi ravnanji prispevata k dvigu kakovosti bivanja tudi prihodnjih generacijah v Sloveniji, sledijo srečanja s predstavniki občin ter otroških vrtcev, ki bodo prejeli donacijo.

Jovan Purar, direktor MK Group: »Otroci in prihodnje generacije so središče družbeno odgovornega programa Podpora družini. Naš projektni cilj je ustvarjanje čim boljšega okolja za prihodnje generacije. Ne predstavljamo si boljšega načina za praznovanje štirih dekad poslovne rasti MK Group, kot je obdarovanje naših najmlajših. V duhu našega slogana »Slavimo prihodnost« letos našo donacijo namenjamo otroškim vrtcem in našim zanamcem.«

Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke: »Trajnostnost presega program družbene odgovornosti. Z našo vizijo, vrednotami in projekti želimo v Gorenjski banki prispevati k aktivni in vključujoči družbi. Letošnja donacija otroškim vrtcem utrjuje našo zavezo in naše najmlajše spodbuja k igrivi radovednosti, ustvarjalnosti, staršem pa prinaša dodatno mero zadovoljstva z otroškimi vrtci.«

Regionalni projekt Podpora družini poteka v Sloveniji, na Hrvaškem v Srbiji in Črni gori, kjer posluje MK Group. Program družbene odgovornosti, ki poteka že sedmo leto je namenjen izboljšanju pogojev za razvoj otrok ter podporo družinski politiki, vključuje pa tudi nagrajevanje zaposlenih, ki postanejo starši.