Search

MK Group investira več kot 8 miljonov evrov v prenovljive vire energije

17.06.2019.

junij 2019, Beograd – MK Group, s svojo družbo članico MK Biogas, vstopa na področje proizvodnje električne energije iz biomase. Trenutno so vsa dela v projektni fazi, realizacija, oziroma sama izgradnja naprav v Vrbasu pa se prične v septembru. Načrtovano je, da bo elektrarna na biomaso pričela z delom februarja leta 2020.

Trenutno v Srbiji, ki kot agrarna dežela ima izjemen potencial, ko gre za prenovljive vire energije, obstaja le 12 naprav za bioplin. „Družbe, kot je Sunoko, članice MK Group, ki imajo veliko odpadnih surovin – od farm in klanične industrije, ter nusproizvode iz sladkorne repe, lahko te surovine izkoristijo za proizvodnjo električne energije. S takšnimi inovativnimi investicijami naša grupacija prispeva k zaščiti življenjskega okolja pa tudi k učinkovitejšem in trajnostnem poslovanju našega sisitema,“ je poudaril Predrag Božić, direktor MK Biogas.

Skupna ocenjena vrednost investicije je 8,1 miljon evrov, MK Group pa je na tem projektu sprejela rešitve Wabio Technologie GMBH iz Nemčije, podjetja, ki že četrt stoletja kreira napredne in trajnostne rešitve, ko gre za bioplin.

Ocenjuje se, da bo proizvodnja elektrike na letnem nivoju  okoli 20.000 megavat-ur, kar zadovoljuje letno porabo električne energije za približno 5.000 gospodinjstev.

Bioplin je edini prenovljivi vir energije, ki je ustrezen za proizvodnjo elektrike, toplotne energije, plina in tekočih goriv. Pridobi se iz prenovljivih surovin, kot so koruza, žita, trava, organski odpadki iz živilske industrije in gnojiva. S proizvodnjom te surovine se zmanjša  količina organskega odpada ter emisija CO2 v atmosferu, s čimer se pomembno prispeva ohranjanju življenjskega okolja v Srbiji.

Naša dežela sodi med države z velikim potencialom v biomasi, toda pri nas se ta potencial se malo uporablja. Ravno zaradi tega MK Group s svojim poslovanjem podpira cilj Srbije, da do l. 2020 27% skupne porabe energije pride iz prenovljivih virov. Strateško opredeljenost proti trajnostnim virom energije, je MK Group potrdila predvsem s partnerstvom z italijanskim podjetjem „Fintel Energia Spa“. Sodelovanje, ki je pričeto l. 2007 je bilo pionirsko v Srbiji na področju proizvodnje zelene energije s pomočjo vetroelektrarn in solarnih panelov. Pred nekaj manj kot pol desetletja, je MK Group z italijanskim partnerjem odprla tudi prvi vetropark v Srbiji – Vetropark kula, ki še danes oskrbi med 5 in 8 tisoč gospodinjstev  in prispeva k skupni energetski varnosti.