Search

MK Group razvija eksperte za digitalizacijo kmetijstva

27.10.2021.

Družba MK Group je pravkar realizirala prvi ciklus Digitalne akademije. S tem programom, namenjenem razvoju talentov, izpopolnjevanju znanja in izkušenj delavcev, je MK Group još še enkrat poudarila pomen vlaganja v lastne kadre, zlasti tiste, ki so nosilci digitalizacije kmetijstva.
V devetih mesecih, kolikor je trajala Digitalna akademija, so imeli najbolj nadarjeni strokovnjaki iz MK Group sistema priložnost, da se skozi 9 modulov seznanijo za najsodobnejšo tehnologijo v kmetijstvu, da z uporabo letečih dronov, vendar pa tudi skozi usposabljanje, vodijo projekte, poslovne procese in finančni management, izpopolnjujejo agronomsko znanje in managerske veščine. Na praktičnih delavnicah so se obiskovalci izpopolnjevali v usposobljenosti za uporabljanje tistih programov, ki so nujni pri delu za določenega digitalnega agronoma, kot je na primer uporaba brezpilotnih traktorjev in spremljanje posevkov ob pomoči satelita skozi prognozirano rast, razvoj in donos.

»Kot vodilni v regiji na področju kmetijstva prepoznavamo pomen in potencial digitalizacije zadevnega segmenta. Po našem mnenju bi bilo za uspešno izvedbo avtomatizacije in robotizacije procesov ključnega pomena, da poučujemo in da izpopolnjujemo znanje in veščine naših delavcev, saj so oni pravi nosilci digitalizacije. Tako smo lansko leto prav s tem namenom začeli prvi ciklus Digitalne akademije. Lato dni pozneje imamo to zadovoljstvo, da z udeleženci prve generacije razpravljamo o njihovih zamislih in pobudah za izboljšanje kmetijstva in da bomo nekatere izmed teh zamisli in pobud tudi implementirali.«, je izjavil je Miloš Mijović, direktor MK Agriculture.

Bord direktorjev MK Group je ocenil, da je bila na letošnji Digitalni akademiji najboljša naloga Milane Mrkajić iz MK Agropanonije.
»Veliko zadovoljstvo je biti najboljši digitalni agronom MK Group, še zlasti v letu, ko je digitalizacija pokazala vso svojo pomembnost. Uporaba laserskih robotov za precizno kmetijstvo bi utegnila izrazito spremeniti agrar, vendar pa tudi prinesti velike prihranke. Pripominjam, da je ta model zatiranja plevela odlično rešitev z vidika varstva življenjskega okolja«, je dejala Milena Mrkajić, glavna tehnologinja za varstvo rastlin v MK Agropanoniji.

Digitalna akademija ima za cilj razvoj talentov, dvig zmogljivosti zaposlenih in stalno usposabljenje kadrov, v prvem letu pa so bili najboljši finalisti iz družb Sunoko, MK Agropanonija, PIK Bečej in Agrounija. Naslednja generacija Digitalnih agronomov bo začela s svojim izpopolnjevanjem v oktobru 2022.

»Uporaba inovativnih in digitalnih orodij je postala imperativ in družbe, ki tega še niso spoznale se dolgoročno ne bodo mogle prilagoditi čedalje bolj razgibani tržni tekmi. Zaradi tega smo se tudi v MK Group dolgoročno opredelili, da vlagamo v naš najpomembnejši vir – naše ljudi, ki so resnično noslici nadaljnje rasti in razvoja. Na ta način nepretrgoma razvijamo naše kolege, saj se zavedamo, da z vlaganjem v zaposlene ustvarjamo navdihujoče in pozitivno vzdušje v organizaciji. Ko nadarjenci s takimi veščinami ostanejo del teama, je njihov prispevek nemerljiv“, je izjavila je Marina Rakić, direktorica sektorja za človeške vire MK Group.
MK Group je vodilna investicijska skupina v Jugovzhodni Evropi, pod katere vodstvom se nahaja več kot 70 družb s področja kmetijstva in živilske proizvodnje, bančništva, storitvenih dejavnosti, nepremičnin in obnovljive energije. V Grupi je zaposlenih več kot 6.000 ljudi iz celotne jadranske regije.