Search

MK Group sodelovala v veliki kampanji zelenitve Novaga Sada

30.11.2019.

30.11.2019, Novi Sad – Nekaj tisoč sadik novega raznovrstnaga zelenja bo dvignjeno v naslednjem obdobju v Novem Sadu, zahvaljujoč kampanji mesta, ki bo izpeljana v koordinaciji s Svetom za strokovno pomoč v opravljanju dejavnosti v zelenitvi mestnih površina, ob podpori družbeno odgovornih podjetij, volonterjev, javnih oseb in v skladu s programom ”Zelena mesta” Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), v katerem Mesto Novi Sad sodeluje. Akciji se je priključila MK Group, Jovan Purar, direktor MK Group, pa se je udeležil dogodka.

Akcija se je pričela s saditvijo v Limanskem parku, in kot je bilo povedano, so v izbiri sadik in lokacij sodelovali urbanisti, najbolj eminentni profesorji Fakultete za kmetijstvo in Inštituta za nižinsko gozdarstvo, ki so člani mestnega Sveta. Izbrano je 172 lokacij, ki so v načrtnih dokumentih določene za zelene površine. Posajenih bo 6200 novih dreves do konca februarja in preko 40 000 drugega rastja, sledi pa saditev gozda na obrobju mesta. S to akcijo se mesto Novi Sad pripravlja za kandidata za Zeleno prestolnico Evrope.

Družba MK Group podpira družbeno odgovorne akcije, in je smao v zadnjih petih letih investirala več kot 4 miljone evrov v več kot 500 družbeno odgovornih akcij, s čimer je pokazala, da skrbi za vseh 123 lokalnih skupnosti v katerih posluje.