Search

MK Group vlaga blizu pol milijona evrov v solarne panele hotela Kempinski Adriatic

02.09.2022.

Naš hotel izstopa kot eden prvih hotelov na Jadranu, ki uporablja solarne panele za proizvodnjo električne energije

Naš hotel Kempinski Adriatic sledi svetovnim trendom, ki spodbujajo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in izstopa kot eden prvih hotelov na Jadranu, ki za proizvodnjo električne energije uporablja solarne panele.

»Spodbujeni s svetovnimi trendi smo se s to naložbo odločili vlagati v dolgoročni razvoj in čim bolje izkoristiti položaj našega hotela, hkrati pa zaščititi naravne vire, ki nas obdajajo. S tem projektom se želimo pozicionirati kot eden vodilnih pobudnikov okoljske ozaveščenosti v hotelskem in turističnem sektorju,« pravi generalni direktor hotela Kempinski Adriatic Željko Stašević.

Investicijska vrednost tega projekta je blizu pol milijona evrov, zaradi ugodne geografske lege hotela Kempinski Adriatic in podnebja severozahodne Istre pa je pričakovati še resnejšo proizvodnjo tovrstne električne energije. Skupna moč je 395 kW, s tendenco v prihodnje nad 600 kW. V hotelu, kongresnem centru in tudi v vilah Kempinski so nameščeni sončni paneli – vse z namenom trajnostnega razvoja hotelske dejavnosti.

Hotel Kempinski Adriatic in vsi ostali objekti v sklopu Resorta so julija postali del programa »ZelEn – prijatelj narave«, ki od dobavitelja prejema izključno električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov. Na ta način dosegamo učinkovitost v vseh segmentih poslovanja, trajnostni razvoj, energetsko učinkovitost in nenehno izboljševanje dobrih praks upravljanja z viri.