Search

MK Group vlaga v obnovljive vire energije

09.07.2021.

Sunoko, družba članica Skupine MK, je v Vrbasu spravila v obratovanje bioplinsko napravo za proizvodnju električne energije. Družba z vlaganjem več kot 9 milijonov evrov daje velik prispevek k ohranitvi življenjskega okolja in k proizvodnji zelene energije. Zmogljivost naprave za proizvodnjo električne energije je 2.4 MW/h in bo tako zadovoljevala letne potrebe po električni energiji za okrog 5.000 gospodinjstev.

»Čeprav ima Srbija kot agrarna država izjemen potencial, ko gre za obnovljive vire energije, obstoji pri nas samo 15 naprav za bioplin. Družba Sunoko se je kot del Skupine MK odločila, da odpadne surovine in stranske izdelke od sladkorne pese izkoristi za proizvodnjo električne energije. S takšnimi inovativnimi projekti naša skupina prispeva k varstvu življenjskega okolja, pa tudi k učinkovitejšemu in trajnostnemu poslovanju« je poudaril Zoran Stojak, tehnični direktor Sunoko.

Bioplinska elektrarna v Vrbasu deluje po tehnološki rešitvi firme Wabio Technologie GMBH iz Nemčije, ki že četrt stoletja ustvarja napredne in trajnostne energetske rešitve. Uporaba bioplina ob ohranjanju naravnih virov izboljšuje energijsko bilanco države, tako da povečuje delež obnovljivih virov energije v skupni proizvodnji in prispeva k uresničevanju cilja Vlade Srbije, da se delež energije, dobljene iz obnovljivih virov do leta 2040 poveča na najmanj 40%.

Skupina MK je skupaj z družbo Fintel Energija že celo desetletje ena vodilnih družb v proizvodnji električne energije iz vetra na Balkanu in danes predstavlja najpomembnejšega neodvisnega proizvajalca električne energije na energijskem trgu Srbije. Kot je napovedala bo Skupina MK v naslednjih treh letih vložila 300 milijonov evrov v ključna področja poslovanja, od česar je 85 miljionov evrov opredeljnih za drugo fazo vetrne elektrarne Košava.