Search

NOVIH 110 MW ZELENE ENERGIJE MK GROUPE IN FINTEL ENERGIJE

30.01.2023.

Zhejiang Windey Co. LTD je bil izbran za prednostnega dobavitelja vetrnih turbin za projekte vetrnih elektrarn Košava Phase II, Kula 2 in Ram, ki jih skupaj izvajata Fintel Energija in MK Group, ter za projekte Kula 3 in Kula 4, ki jih izvaja Fintel Energija. Pogodba vključuje nabavo 28 vetrnih turbin s skupno močjo 110 MW ter desetletno pogodbo o servisiranju in vzdrževanju, s čimer se je začela realizacija teh petih novih projektov zelene energije na ozemlju Srbije.

»Pomemben korak pri gradnji vetrnih elektrarn je sklenitev pogodbe s podjetjem Windey, vodilnim v svetu z najsodobnejšimi rešitvami na področju vetrne energije. S temi novimi projekti dodatno povečujemo vrednost našega portfelja in nadaljujemo z razvojem infrastrukture OIE v Srbiji,« je povedal Tiziano Govannetti, generalni direktor Fintel Energija a.d.

»Projekti obnovljivih virov energije, ki jih razvija MK Group, imajo skupno zmogljivost 1 GW. Sklenitev te pogodbe je še ena potrditev, da naše podjetje OIE dolgoročno vidi kot strateško pomembno področje, v katerega bo še naprej vlagalo. Na ta način hkrati močno podpiramo Vlado Republike Srbije pri doseganju cilja povečanja deleža energije iz obnovljivih virov na vsaj 40 odstotkov do leta 2040,« je povedal Mihailo Janković, direktor MK. Group.

»Počaščeni smo, da smo bili izbrani za prednostnega dobavitelja košavskih vetrnih elektrarn II.faza, Ram, Kula 2, 3 in 4, ter zaupanja, ki sta nam ga izkazala Fintel Energija in MK Group. Navdušeni smo, da sodelujemo pri teh srbskih projektih, ki so vodilni v vetrni industriji na Balkanu, in želimo se postaviti kot vodilni v regiji, ko gre za vetrne turbine. Zavezani smo k prispevanju k cilju čiste energije v Srbiji v tesnem sodelovanju s Fintel Energijo,« je dejal Kai Wang, regionalni direktor oddelka za čezmorska podjetja Zhejiang Windey.

Fintel Energija in MK Group sta že desetletje med vodilnimi podjetji v proizvodnji električne energije iz vetra na Balkanu. Partnerstvo je v Vojvodini doslej zgradilo tri vetrne elektrarne: Kula, La Piccolina in Košava s skupno močjo skoraj 90 MW, v katere je bilo vloženih 150 milijonov evrov.