Search

Pomemben prispevek Sunoko raziskovalnega razvojnega centra (Istraživačko-razvojnog centra) k srbskemu kmetijstvu

04.03.2021.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo pri Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović je obiskal Sunoko raziskovalni razvojni center, prvi zasebni center za raziskovanje kmetijstva v Srbiji. Gostitelji srečanja so bili podpredsednik MK Group Aleksandar Kostić, direktor IRC Nenad Trkulja in direktor družbe Sunoko Slobodan Košutić.

Minister Branislav Nedimović je ob navedeni priložnosti izjavil, da raziskovalni centri prispevajo k izboljšanju celotne proizvodnje in konkurenčnosti kmetijstva  Srbije. ” Sodobni znanstveni dosežki in izkušnje nimajo alternative, saj ima Srbija ogromen potencial, s katerim mora izboljšati vse oblike proizvodnje, od njive do mize. Očitno je, da moramo vlagati v takšne inštitucije, najsi gre za zasebni ali za javni sektor” je poudaril Nedimović.

Med obiskom so si udeleženci izmenjali mnenja o najnovejših trendih, priporočilih in težavah na področju proizvodnje sladkorne pese. „V zadovoljstvo nam je, da smo sprejeli ministra Nedimovića, ki razume pomen Raziskovalnega centra na področju optimalne tehnologije proizvodnje sladkorne pese, kar je za nas veter v hrbet pri naslednjih projektih.  Center bo tako kot do sedaj nadaljeval z izboljševanjem kakovosti končnih proizvodov, kar je izjemnega pomena za proizvodnjo varne hrane, pa tudi za celotno domačo živilsko industrijo“, je ob tej priložnosti povedal dr. Nenad Trkulja, direktor Raziskovalnega centra Sunoko.

Družba Sunoko je v Raziskovalni center, ki je bil odprt decembra lani, vložila milijon evrov, in sicer z namenom, da identificira potencialne težave pri proizvodnji sladkorne pese in se ustrezno odzove na vse potrebe. Do sedaj je bilo opravljenih več tisoč analiz.

Sunoko Raziskovalni center organizira tudi strokovna predavanja za vse proizvajalce sladkorne pese v Srbiji ter v skladu z najnovejšimi znanstvenimi raziskavami in smernicami dobre kmetijske prakse konstantno širi znanje in izkušnje za bolj učinkovito proizvodnjo navedene kulture.