Search

Smo optimisti glede prihodnosti

11.03.2021.

Kako ocenjujete poslovanje v lanskem letu, glede na to, da se je po dobrem začetku leta začela pandemija, ki ji je sledilo izredno stanje, nato sprostitev ukrepov zatem pa negotova jesen?

Vsekakor je bilo lansko leto za nas polno izzivov, tako v operativnem kakor tudi v finančnem smislu. Prilagajanje novim, doslej neznanim okoliščinam je bilo velik izziv za vse hotelirje na svetu in mislim, da je letošnji glavni pouk to, da smo vsi skupaj pokazali globalno moč in sposobnost prilagajanja novim razmeram poslovanja, in sicer na hiter in pameten način v vsakem segmentu. Konkretno v našem primeru, smo se strateško hitro preusmerili na individualni turizem in domači trg, kar se je izkazalo za pravilno in uspešno odločitev, zlasti v času poletja in jeseni. Potek pandemije in uvedba novih ukrepov sta pomembno vplivala na poslovanje hotela. Na samem začetku pandemije je bil hotel, tako kot mnogi drugi, zaprt, nakar smo imeli obdobje priprav na poletno sezono, ki je v veliki meri pokazala, da je Kopaonik, kot destinacija zelo privlačen tudi poleti, z velikim številom spremnih vsebin, kar je neposredno vplivalo na rezultate poslovanja v segmentu individualnega turizma. Takšen naraščajoči trend se je pokazal tudi v jesenskih mesecih – septembru in oktobru, kar nam govori o še močnejšem potencialu tega segmenta. V novo zimsko sezono smo vstopili izjemno pripravljeni in izkušeni, v smislu poslovanja v razmerah pandemije. Sam začetek sezone je bil izredno nepredvidljiv, tako zaradi vremenskih razmer, ki standardno močno vplivajo na število obiskov v decembru, kakor tudi zaradi dejstva, da smo se na kocu jeseni v Srbiji srečali z udarnim valom pandemije.

Če bi primerjali prvo četrtletje lanskega in letošnjega leta, kaj je prispevalo k temu, da je to leto boljše? Koliko je kriza prispevala k dvigu kakovosti storitev?

Če primerjamo prvo četrtletje tega in lanskega leta, smo, na področju števila nočitev in gostov, zagotovo dosegli enako dobre rezultate. Po drugi strani pa smo zaradi neposrednega vpliva predpisanih ukrepov imeli precej slabše rezultate na področju hrane in pijače, saj so bili delovni čas in zmogljivosti skozi celotno sezono omejeni. Poleg tega smo imeli letos veliko večje operativne stroške, kar je bila posledica dodatnih naložb v vzdrževanje hotela in zagotavljanje potrebnih zaščitnih sredstev. Skupaj s spremembo standardov in prioritet v novih okoliščinah so se sorazmerno povečali tudi stroški poslovanja hotela. Glede same storitve se je danes, s strani gostov, spremenilo globalno dojemanje storitve, ki jo zagotavljajo hotelirji. Higiena je prepoznana kot ključni parameter ocenjevanja storitve, z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov, tako s strani zaposlenih kot s strani gostov. V tem smislu je bil vsekakor največji izziv prilagoditi se in vplivati na vse goste, da spoštujejo predpisane ukrepe, ki so izredno jasno sporočeni. Glede subjektivnega odnosa posameznika do tega vprašanja pa, žal iz zornega kota določenega dela gostov, takšen standard ni označen kot nekaj, kar storitev izboljšuje. Upoštevajoč vse okoliščine, smo ob koncu sezone še vedno zelo zadovoljni z doseženimi rezultati in lastnimi prizadevanji za ohranitev zdravja in varnosti. 272 zaposlenih v hotelu Grand je, v zimskem času, uspešno poskrbelo za najzahtevnejšo sezono doslej in za nas je to pravo merilo, da smo se odlično odrezali, ob upoštevanju ukrepov in postopkov s strani vodstva.

Kaj menite o nadaljnjem razvoju Kopaonika kot turistične destinacije, kaj lahko storijo Srbija in hotelirji, da privabijo čim več turistov?

Priča smo pospešenemu razvoju Kopaonika v segmentu hotelskih storitev, na čemer hotel Grand že leta dela in narekuje trende. Določene napovedi kažejo, da bo Kopaonik v tem segmentu prispel na luksuzno lestvico ponudb in storitev, kar je hkrati predpogoj za širitev na druge trge. Kar zadeva samo destinacijo, ogromen potencial vidim v nadaljnjem razvoju poletnega turizma, upoštevajoč, da se Kopaonik še vedno dojema kot divja gora, vendar s toliko naravnih vrednosti, potencialov, zanimivosti, zanimivih krajev, da lahko uspešno parira razvitim evropskim gorskim središčem, ki obratujejo celo leto. Po eni strani imamo ogromen naravni potencial, po drugi strani pa smo v situaciji, da moramo pospešeno reševati temeljne težave, kot so komunalna vprašanja oziroma ravnanje z odpadki, čiščenje in ureditev prog, zanimivosti itd. Poleg tega je pomembno, da vsi ključni dejavniki gospodarstva na destinaciji, tako hotelirji in gostinci kakor tudi prisotna javna podjetja s skupnim ciljem, da se turizem razvija, upoštevajoč odgovorno poslovanje in trajnostni način, v skladu z ohranitvijo narave Kopaonika, ki jo puščamo naslednjim generacijam, prepoznajo pomen ohranitve naravnega okolja.

Zelo uspešno ste izpeljali velik regionalni projekt, brezplačne počitnice za zdravnike in zdravstveno osebje. Kako pomembno je sodelovati v takšnih podvigih, zlasti v težkih časih?

Poleg tega, da smo resnično ponosni na dejstvo, da smo del sistema MK Group, ki je leta 2020 vložil znatna sredstva v boj proti COVID-19 in izpeljal številne družbeno odgovorne projekte, kot je “Za regionalne junake”, smo bili najbolj zadovoljni z velikim odzivom medicinskega osebja. Ravno zaradi tega je ta projekt še uspešnejši in bolj smiseln z vidika, da smo ponudili nekaj, kar je bilo v takšnih okoliščinah morda najbolj potrebno – počitek in sprostitev zdravstvenim delavcem, ki so v teh težkih časih največ prispevali skupnosti.

Ali obstajajo možnosti za nove družbeno odgovorne projekte?

Vsekakor je naša matična družba že prepoznana kot vodilna glede družbeno odgovornega poslovanja in v skladu s tem posluje tudi MK Resort, ki je v izzivnih časih še posebej izstopal kot pravi partner skupnosti, v kateri posluje. Za naslednje obdobje vneto pripravljamo številne projekte, katerih cilj je ohranitev okolja na Kopaoniku, z uvajanjem številnih dejavnosti in dvigom kolektivne okoljske ozaveščenosti.

Kakšni so načrti za letošnje leto oziroma je sploh možno dolgoročno načrtovati, glede na negotovost, ki bo zagotovo zaznamovala tudi leto 2021?

Leta 2020 smo v zimsko sezono vstopili z novim projektom, s čimer smo pokazali pogum in odločnost, da tudi v takšnih okoliščinah investiramo in odpiramo nov zahtevni outlet v obliki prve fine dine & drink restavracije na Kopaoniku, v hotelu Grand. Restavracija Bacco je vsekakor največje presenečenje te sezone in je le vpogled v nov sijaj in videz hotela, ki nas pričakuje že naslednjo zimsko sezono. Z enako močjo, zagnanostjo in velikimi ambicijami vstopamo v projekte za leto 2021. Letošnje leto bo zagotovo v znamenju novega naložbenega cikla in obsežne prenove, s katero naj bi Grand hotel, kot ena najvrednejših zapuščin domačega turizma, v novo sezono vstopil na očitno višji ravni v vsakem segmentu ponudbe in vsebin.

Glede gospodarske negotovosti pa je bilo tudi leto 2021 na svetovni ravni zaznamovano kot neugodno za okrevanje turizma in hotelirstva. Kljub temu velike upe polagamo v imunizacijo prebivalstva, ki bo v drugi fazi pandemije narekovala hitrost okrevanja turizma tako v svetu kot v Srbiji. Smo optimistični in verjamemo v relativno hitro stabilizacijo, najprej domačega, nato pa še tujega turizma.