Search

Sunoko bo vložil milijon evrov v raziskovalni center

30.12.2019.

Novi Sad, 17. december 2019 – Da bi bilo pridelovanje sladkorne pese v Srbiji konkurenćno v evropskih in svetovnih okvirjih, je nujno, da se z najsodobnejšimi metodami povečata donos in slast, pri čemer pa je potrebna tudi pomoč države, je zaključek Seminarja o pridelovanju sladkorne pese, ki ga je v Novom Sadu organizirala družba Sunoko, največja proizvajalka sladkorja v Srbiji. Ta družba, ki deluje v okviru MK Group, se je odločila, da pospeši prizadevanja pri zagotavljanju nepretrganega usposabljanja poizvajalcev in bo v ta namen naslednje leto ustanovila raziskovalni center za sladkorno peso, ki se bo ukvarjal z uporabnimi raziskovanji v tehnologiji proizvodnje te dragocene kmetijske kulture, je na seminarju napovedal Slobodan Košutić, direktor družbe Sunoko.

»Družba Sunoko bo vložila milijon evrov v raziskovalni center. To vlaganje je pomembno zato, da bi poskušali pridelovanje sladkorne pese dvigniti na višjo raven. V tej kmetijski panogi vidimo velike možnosti in ravno zato smo pripravljeni vlagati ne le v naše partnerje, pač pa tudi deliti to znanje z vsemi tistimi, ki želijo povečati donose na svojih njivah s sladkorno peso. Raziskovalni center, ki se bo ukvarjal z uporabnimi raziskovanji v tehnologiji pridelovanja sladkorne pese in bo opremljen z najsodobnejšo opremo in mehanizacijo, v katerem nam bodo najbolj strokovni kadri omogočili, da bodo lahko izidi teh raziskovanj ob pomoči Agroservisa družbe Sunoko v najkrajšem roku uporabljeni tudi na naših njivah«, je navedel Košutić.

»Taka srečanja so dobrodošla, saj lahko na njih vsi skupaj, tako pridelovalci kot predelovalci, prikažemo naše težave in naša znanja in pri tem še znanost poda svoje poglede in rešitve v proizvodnji. Pa tudi, da pridelovalci sladkorne pese med seboj izmenjajo izkušnje, da bi vsi skupaj imeli boljše rezultate. Moramo namreč dojeti, da mi nismo konkurenca drug drugemu, ker je naša konkurenca svetovni trg, ki smo mu izpostavljeni. Srbija ima veliki potencial v proizvodnji sladkorja, vendar pa vsako leto padamo in se soočamo celo z možnostjo, da ta industrijska panoga popolnoma izgine. Za nas vse je zelo pomebno, da ta proizvodnja ostane in obstane, saj se položaj spreminja, tako da moramo prestati te težke trenutke, saj bodo zagotovo sledili boljši dnevi, največja težava, s katero bi se utegnili srečati in najslabša rešitev bi bila, da ostanemo brez industrije sladkorja. Zato se javno obračam tudi na državo, da pomaga in prepozna ta trenutek in pomaga, kolikor more. Proizvajalci v Evropi namreč dobivajo razne subvencije, medtem ko so te pri nas majhne ali pa jih skorajda ni« je izjavil Zoran Matijević, direktor agrarja v družbi Industrija mesa Matijević, najveji pridelovalec sladkorne pese v Srbiji.

Na seminarju, ki je bil v hotelu Sheraton u Novom Sadu so predavali znameniti strokovnjaki s področja varstva sladkorne pese, med katerimi je bilo zlasti koristno predavanje Pierra Cammaerta, konsultanta Delphy Nizozemska, ene najbolj znanih evropskih in svetovnih hiš s področja kmetijstva. Pierre je mnenja, da je ključ uspeha v samozavesti pridelovalcev, da lahko vedno izboljšajo svojo proizvodnjo, dal pa je tudi zelo koristne nasvete s področja obdelave zemljišča, predsetvene priprve zemljišča in setve, ukrepov za preprečevanja zbijanja zemlje.

V panelni diskusiji so sodelovali tudi največji in najuspešnejši pridelovalci sladkorne pese iz vseh treh pridelovalnih regij Vojvodine, ki so navdahnjeno razpravljali o tem, v čemu je skrivnost njihovega uspeha pri ustvarjanu donosa sladkorja več kot 10 t na hektar. Poudarili so, da je za uspešen donos sladkorne pese bistveno spoštovanje načela dobre kmetijske prakse v smislu izbire predposevkov, spoštovanja kolobarjenja, v izbiri sorte in agrotehniki.