Search

Sunoko predela 1 milijon ton sladkorne pese

11.10.2022.

Naše podjetje Sunoko je pričelo z novo akcijo predelave sladkorne pese in letos pričakuje približno 1 milijon ton surovin s približno 18.500 ha površin in 160.000 ton pridelanega sladkorja. Sprejem sladkorne pese v tovarnah v Vrbasu, Pećincih in Kovačici se je začel konec septembra in v začetku oktobra.

V podjetju Sunoko pravijo, da bodo imeli letos dobro sezono, ne glede na pozno setev in neugodne vremenske razmere – suše v marcu in poletnem obdobju ter škode zaradi pozebe, vetra in pozebe spomladi. Raziskovalno-razvojni center podjetja se vsakodnevno ukvarja z rešitvami za doseganje višje produktivnosti in kakovosti, njihova implementacija pa je kljub težkim razmeram v rastni sezoni zagotovo pripomogla k dobrem proizvodnem rezultatom.

»Sladkorna pesa je tudi letos pokazala, da je kraljica naših polj. Medtem ko so drugi posevki močno podpadli, na vojvodinskih poljih pričakujemo v povprečju dobrih 9 t sladkorja na hektar, kar je 8 % več od petletnega povprečja, ki znaša 8,3 t/ha. Naj spomnim, da smo lani kljub poletni suši zabeležili rekorden pridelek sladkorja, skoraj 10 t/ha. V začetku letošnjega leta so bile cene drugih poljščin za kmete bolj zanimive, zato so se odločili za večjo setev. Vendar pa so drugi pridelki veliko bolj občutljivi na sušo, zato raven dohodka na koncu ni bila takšna, kot so pričakovali. V tem pogledu je sladkorna pesa veliko bolj varna za načrtovanje likvidnosti, saj ni večjih izpadov pridelka in je cena znana že leto vnaprej,« je povedal Slobodan Košutić, direktor Sunoko.

Pri pogojih pogodbe o pridelavi sladkorne pese za leto 2023 naše podjetje ponuja ceno 52 evrov za tono plačljive pese z bonusom za pridelovalce, ki dosežejo nadpovprečno digestijo. Glede na sušo in težke razmere pridelovalcev se je Sunoko odločil, da še dodatno podpre kmete in znova pokaže, da je zanesljiv partner, ki mu je mar za svoje dobavitelje. Družba je določila spodbudo v višini 100 evrov na hektar za vse pridelovalce, ki so v letu 2022 oddali pridelek repe in podpisali pogodbo za leto 2023. Poleg tega je Sunoko ob podpisu pogodbe kot še eno obliko pomoči pridelovalcem in njihovi likvidnosti zagotovil brezobrestni predujem v višini 500 evrov na hektar.

Z avansom jim podjetje zagotavlja kakovostne surovine po najugodnejših pogojih na trgu, podporo pri nakupu kmetijske mehanizacije in zakupu kmetijskih zemljišč. Proizvajalci lahko računajo tudi na strokovno in svetovalno pomoč Razvojno-raziskovalnega centra in surovinskega sektorja podjetja. Izobraževanje in sodelovanje na področju optimizacije pridelave sladkorne pese ter uporabe najustreznejše tehnologije varstva ima za posledico znižanje stroškov pridelave, večje pridelke in boljšo kakovost pese z višjo vsebnostjo sladkorja.

Sunoko je s tremi proizvodnimi centri eno najučinkovitejših podjetij v sladkorni industriji v Evropi in regionalni vodja v proizvodnji sladkorja. S svojimi proizvodnimi zmogljivostmi v celoti pokriva domače potrebe po tem izdelku in zagotavlja stabilno oskrbo srbskega trga s sladkorjem.