Search

Top menedžerji MK Group podelili svoje vizije prihodnosti z udeleženci šeste generacije AmChamps edukativnega programa

07.06.2019.

junij 2019, Kopaonik – Dušan Radičević, Finančni direktor in Zorica Todorović, Direktorica človeških virov v družbi MK Group, sta se na Kopaoniku pogovorila s petindvajsetimi študenti in njihovimi mentorji, mladimi menedžerji v okviru „AmChamps“ mentorskega programa Ameriške gospodarske zbornice (AmCham). Spregovorili so o izzivih v poslovnem svetu, načinih reševanja problemov, pa tudi o principih za doseganje poslovnega uspeha.

„Družba MK Group je že vrsto let partnerica AmChamps programa, skozi različne oblike mentorske podpore. Vsakokrat smo, po izmenjavi znanj in mnenj s temi mladimi ljudmi, bodočimi liderji, navdihnjeni z njihovim entuziazmom in zrelostjo v pojmovanju modernega poslovanja, je dejal Dušan Radičević, Finančni direktor MK Group, in dodal „Inovativnost, kot ena temeljnih vrednot naše družbe, razume, da smo sistem, ki je odprt za ljudi s sodobnimi idejami in gonilno energijo. Edino ob takih profesionalcih, lahko raste in napreduje ne samo MK Group, temveč celoten trg.“

Letni edukativni program AMCHAMPS SRBIJA – MLADI LIDERJI SPREMEMB, je ustanovil AmCham leta 2014, z idejo, da se skozi sinergijo akademskega in korporativnega sektorja pomagata edukacija in razvoj mladih ljudi – liderjev, ki bodo v obdobju pred nami vodili poslovno skupnost v Srbiji.

Ta program omogoča študentom in menedžerjem, da skozi delo v mentorskih parih pridobijo nova znanja, razvijejo poslovne veščine in sposobnosti, ki jim bodo pomagale v ovladanju delovnega trga. Med letom bodo udeleženci programa sodelovali na delavnicah in predavanjih, na katerih, razen nasvetov, dobijo konkretne naloge in projekte.

Skozi program strokovnega izpopolnjevanja in profesionalnega razvoja, AmChamps, je šlo 250 mladih ljudi – menedžerjev in študentov, družba MK Group pa je leta nazaj podpirala ta mentorski program.

MK Group sodi med vodilne holding kompanije v regiji in je že 35 let sinonim za uspešno in stabilno poslovanje na področju agrarja, turizma in bančništva, na trgih Srbije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore  in drugje v Jugovzhodni Evropi. S 75 članic, ki zaposlujejo 7000 ljudi, je MK Group danes sistem, ki pretvarja vizijo v rast poslovanja, ljudi in družbe v celoti.

Družba je pričela z delom skozi proizvodnjo in trgovino s kmetijskimi izdelki, danes pa je zaslužna za celo tretjino skupnega izvoza teh proizvodov Srbije. V preteklem desetletju delovanja, je njeno poslovanje razširjeno na področje turizma in bančništva, s čimer razvija potenciale teh industrijskih vej na trgih regije.

Ameriška gospodarska zbornica v Srbiji predstavlja 200 ameriških, mednarodnih in domačih družb, ki zaposlujejo več kot 100.000 občanov Srbije in so skupaj v deželo investirale 14 miljard evrov. Ameriška gospodarska zbornica je vodilna neodvisna poslovna asociacija v Srbiji, ki svoje aktivnosti temelji na izboljšanju poslovnega okolja, profesionalnem izpoplnjevanju, edukaciji in promociji svojih članov, ter na omogočanju poslovnih stikov med članstvom.