Search

Vlaganje v mlade in izobraževanje je vlaganje v prihodnost

12.03.2024.

MK Group tradicionalno izvaja družbeno odgovorne aktivnosti, usmerjene v podporo otrokom, mladim in družini. Občinstvo na letošnjem poslovnem forumu Kopaonik je imelo priložnost slišati o donacijah, ki jih je to podjetje v preteklih dveh letih namenilo porodnišnicam in vrtcem v Adria regiji, izvedenih v okviru celovitega družbeno odgovornega programa “Podpora družini”, ki ga izvaja MK Group.

Jovan Purar, direktor sektorja pravnih in splošnih zadev MK Group, je sodeloval na panelu “Mladost kliče k akciji”, kjer je poudaril pomen sodelovanja med poslovnim sektorjem in javnim sektorjem. Pojasnil je, da podjetje skuša odgovoriti na nacionalno pomembna vprašanja, s poudarkom na podpori otrokom in mladim.

„MK Group tradicionalno izvaja družbeno odgovorne dejavnosti, usmerjene v podporo otrokom in mladim v različnih segmentih – od izobraževanja, prek zdravstva, do pomoči socialno ogroženim skupinam. A po nacionalnem pomenu zagotovo izstopa Fundacija Miodraga Kostića, ki bo naši družbi podarila Palačo znanosti, prvi center za raziskovanje in popularizacijo znanosti v Srbiji. Z več kot 25 milijoni evrov Miodrag Kostić želi predvsem med mlajšimi postaviti znanje kot univerzalno vrednoto. Ta prostor bo odpiral obzorja novim generacijam, otrokom in študentom, mladim znanstvenikom pa nudil možnost raziskovanja v pogojih najboljših svetovnih znanstvenih centrov”, je poudaril Jovan Purar, direktor sektorja pravnih in splošnih zadev MK Group in član upravnega odbora Fundacije Miodraga Kostića. Dodal je, da bo podjetje v naslednjih petih letih namenilo več kot pet milijonov evrov za družbeno odgovornost.

Prof. dr. Kosta Jovanović z Elektrotehnične fakultete Univerziteta v Beogradu je govoril na panelu “Izobraževanje 4.0″, ki predstavlja izobraževanje kot inkluzivno, življenjsko izkušnjo, katere odgovornost je graditi veščine pri učencih. Jovanović je pojasnil, da je za trajnostni napredek izobraževanja nujno postaviti v ospredje učitelja in učenca oziroma študenta.

„Nujno je razumeti vlogo in odgovornost vseh akterjev našega sistema pri izboljšanju izobraževanja kot sektorja, ki nesporne prispeva k vsem vidikom družbe. Ko bomo imeli sinergijo med gospodarstvom in znanstvenimi institucijami, bomo bolj konkurenčni in pripravljeni na boj v mednarodnem okolju. Fundacija Miodraga Kostića in Palača znanosti sta izjemen primer podpore našemu izobraževanju”, je sporočil Kosta Jovanović.

Kosta Jovanović je eden od 19 profesorjev Elektrotehnične fakultete v Beogradu, ki bodo v bodoči Palači znanosti vodili Center za robotiko. Profesorji te prestižne ustanove bodo imeli svoje raziskovalne centre v Palači znanosti, kjer se bodo na več kot 1.500 m2 izključno laboratorijskega prostora posvečali temeljnim raziskavam in uporabnim tehnologijam v različnih znanstvenih področjih, s čimer bodo dali pomemben prispevek znanstveno-tehnološkemu razvoju Srbije.