Претрага

Donacija Fondu Dr. Zoran Đinđić

15.04.2013.

Pridržavajući se tradicije, MK Group je podržala Fond Dr. Zoran Đinđić davanjem donacije finansijskih sredstava u visini od 1.000.000,00 dinara.

MK group je više puta do sada pružala podršku Fondaciji Dr. Zoran Đinđić osnovanoj 2003. godine. Sva sredstva donirana od strane MK Group, fond će upotrebiti za svoje redovne aktivnosti kao i za druge projetke pokrenute u proteklih par godina i bazirane na pomoganju mladim uspešnim studentima i ulaganju u njihovo obrazovanje.