Претрага

Posvećeni smo dostizanju karbonske neutralnosti, što jasno demonstrira činjenica da smo u poslednje tri godine zabeležili kontinuirano smanjenje emisije ugljen-dioksida na nivou celog MK Group sistema. Poseban doprinos u narednom periodu daćemo i kroz nove investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Poštujemo zemljište i čuvamo njegovu plodnost održivim poljoprivrednim praksama. Odgovorno se odnosimo prema korišćenju svih prirodnih resursa, a njihova efikasna potrošnja je sastavni deo naše poslovne politike.

0 %

manje direktnih emisija
u prethodne 2 godine
(65.000 t CO2 manje)

0 GWh

proizvodnja električne
energije iz obnovljivih
izvora u 2022

0 %

biorazgradivog otpada,
a 97,3% predato
operaterima

0 %

smanjena upotreba
pesticida u prethodne
2 godine

Životna sredina

Naša ambicija za zelenu budućnost

EMISIJE GASOVA STAKLENE BAŠTE
25% smanjenje emisije opsega 1 i opsega 2 do 2026.

ZELENA ENERGIJA
900 miliona € ulaganja
U 1 GW zelene energije do 2026.

UPRAVLJANJE OTPADOM
5% manje komunalnog otpada do 2026.

životna sredina

Obnovljivi izvori
energije

Vizija MK Group je „zelena“ Srbija, zbog čega vidimo obnovljive izvore kao stub razvoja energetike. Naši projekti doprinose energetskoj stabilnosti uz zaštitu životne sredine.

Društveni uticaj
Briga o zaposlenima

Zaposleni su u fokusu svih naših poslovnih procesa, što pokazuju programi obuka i razvoja, nagrađivanja, kao i unapređenja korporativne kulture. Stvaramo osnažujuće radno okruženje bazirano na principima diverzifikovanosti, jednakosti, inkluzije i rodne ravnopravnosti.

Osluškujemo potrebe zaposlenih kroz redovna godišnja istraživanja, jer su zadovoljni zaposleni srce naše kompanije.

0 %

zaposlenih
ponosno što radi u
MK Group sistemu

0

sati obuka
zaposlenih u 2022.

0

hiljada € ulaganje
u razvoj zaposlenih
u 2022.

0 %

žena u strukturi
stalno zaposlenih, 41,3%
na upravljačkim pozicijama

Društveni uticaj

Naša ambicija za organizaciju budućnosti

RODNA RAVNOPRAVNOST
50% žena na rukovodećim
pozicijama do 2026.

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
95% indeks angažovanosti
zaposlenih do 2026.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
365 dana bez povreda i požara

Društveni uticaj

Briga o zajednici

Posvećeni smo razvoju lokalnih zajednica u kojima poslujemo. Obavezali smo se da ćemo u narednih 5 godina izdvojiti 5 miliona evra za društveno odgovorne aktivnosti. Nastavićemo da širimo naš regionalni filantropski program „Podrška porodici“, kako bismo pružili podršku deci, roditeljima i merama za podsticaj rasta nataliteta. Obrazovanje, zdravstvo i pomoć ugroženim društvenim grupama ostaju u našem fokusu.

0

za 7 porodilišta Adria
regiona u 2022.

0

za 20 vrtića Adria
regiona u 2023.

preko 0 godina

Podrška SOS Dečijim
selima i Nurdoru

preko 0 t

donacije hrane u 2022. godini

DRUŠTVENI UTICAJ

Naša ambicija za društvo budućnosti

PODRŠKA PORODICI I RODITELJSTVU

PROGRAMI NAMENJENI DECI I MLADIMA

PODRŠKA OBRAZOVANJU

PODRŠKA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

POMOĆ UGROŽENIM DRUŠTVENIM GRUPAMA

Zadužbina Miodraga Kostića

Uz davanje vredno 25 miliona evra Zadužbina Miodraga Kostića otvoriće prvi centar za istraživanje i popularizaciju nauke u Srbiji – Palatu nauke.  Na više od 5.500m2 posetiocima će nuditi raznovrsne naučne sadržaje, uz 19 istraživačkih centara Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Donacije vrtićima

MK Group je zajedno sa AIK Bankom tokom 2023. godine realizovala donacije za 20 vrtića u Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Donacije ukupne vrednosti 680.000 evra iskorišćene su za renoviranje i opremanje predškolskih ustanova, kako bi deca boravila u što kvalitetnijim uslovima i što kreativnijem okruženju.

Korporativno
upravljanje

Kao kompanija koja svoje poslovanje temelji na principima održivog razvoja, već 40 godina beležimo stalni rast i stvaramo vrednost za naše zaposlene, privredu, poslovne partnere i širu zajednicu. MK Group je izgradila reputaciju odgovornog investitora, poželjnog poslodavca, stabilnog sistema i efikasne organizacije sa optimalnim modelom korporativnog upravljanja. Ostvarivanje ciljeva podržano je definisanom organizacionom strukturom, procedurama, kao i korporativnom kulturom koja zajedničkim vrednostima, misijom i vizijom povezuje zaposlene.

Misija

Rastemo stvarajući okruženje
u kojem se ostvaruju lični i timski potencijali, uz optimalno upravljanje
i odgovorno ponašanje.

Vizija

Stvaramo vrednost kroz razvoj ljudi, poslovanja i društva u celini.

Vrednosti

Izvrsnost, Osnaženi ljudi
Stalni razvoj, Sinergija

Korporativno upravljanje

Naša ambicija za organizaciju budućnosti

Postizanje produktivnosti i profitabilnosti podržano je jasno definisanom organizacionom strukturom, procedurama, ali i korporativnom kulturom baziranom na vrednostima, misiji i viziji koje povezuju zaposlene i doprinose ostvarivanju poslovnih ciljeva.

ESG Upravljanje

Strateški pristupamo upravljanju ESG temama: definisali smo petogodišnje ciljeve, uspostavili sistem za nefinansijsko izveštavanje, formirali ESG strukturu i tim koji će biti odgovoran za upravljanje ESG rizicima i prilikama. Nastavićemo da transparentno informišemo zainteresovane strane, redovno pratimo napredak u ostvarenju postavljenih ciljeva, kako bismo bili šampioni održivosti.

Ključne oblasti ESG strategije MK Group:

dostizanje karbonske neutralnosti i povećanje energetske efikasnosti

zaštita životne sredine kroz adekvatno upravljanje svim resursima

unapređenje održivosti u okviru lanaca vrednosti

unapređenje radnog okruženja i uslova rada za zaposlene

unapređenje uslova života u zajednicama u kojima poslujemo

unapređenje korporativnog upravljanja na nivou grupacije

Održivi razvoj

Doprinos ciljevima
održivog razvoja

Doprinos MK Group ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija