Претрага

Predsednik i potpredsednik

MK GROUP

Miodrag Kostić

Predsednik i osnivač MK Group

Aleksandar Kostić

Potpredsednik MK Group

Odbor direktora

MK GROUP

Mihailo Janković

Generalni direktor
MK Group

Jovan Purar

Direktor pravnih i opštih poslova
MK Group

Verica Teofilović

Direktorka za finansije i rizike
MK Group

Aleksandra Stojanović

Direktorka korporativnih poslova
MK Group

Danijela Havrilčak

Direktorka za ljudske resurse
MK Group

Dejan Cupać

Direktor za IT i tehnologiju
MK Group

Direktori divizija

MK GROUP

Slobodan Košutić

Rukovodilac divizije
MK Sugar

Ivan Zeković

Rukovodilac divizije
MK Meat

Luka Bjeković

Rukovodilac divizije
MK Energy

Željko Stašević

Direktor hotela Kempinski Palace Portorož i Kempinski Hotel Adriatic