Претрага

HR direktorka MK Grupe, Marina Rakić izabrana za člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

09.02.2022.

Narodna Skupština Republike Srbije je izabrala Marinu Rakić, direktorku za ljudske resurse MK Grupe, za člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Marina Rakić je izabrana na predlog Privredne komore Srbije.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje broji 21 člana koje čini predstavnici univerziteta, nauke, kulture, umetnosti i privrede, i obrazuje se radi obezbeđivanja razvoja i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Članovi se biraju na četiri godine, a odluku Skupštine o njihovom izboru potvrđuje Vlada Republike Srbije.

Imenovanje Marine Rakić kao jednog od samo dva predstavnika privrede je velika čast za MK Grupu i sledi posle proglašenja naše kompanije za najboljeg poslodavca 2021. godine. Na ovaj način je MK Grupa dobila priliku da svoje visoke standarde podeli i sa drugima i doprinese povezivanju sistema visokog obrazovanja u Srbiji sa znanjem iz privrede.