Претрага

Još jedan ekološki korak koji sigurno menja budućnost

03.03.2014.

Kako bi se zaštitili ljudi i objekti od atmosferskog pražnjenja danas se u celom svetu koriste razne gromobranske instalacije. Neke vrste gromobrana su izvori radioaktivnog zračenja i njihova upotreba je danas već zabranjena. U cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi svi radioaktivni gromobrani se moraju ukloniti, zameniti drugim i skladištiti, odnosno uništiti na zakonom propisan način.

Preduzeće Agrium d.o.o. iz Sremske Mitrovice, koje posluje u sastavu MK Group krajem prošle godine je izvršilo demontažu svih radioaktivnih gromobrana, njihovu zamenu gromobranima sa ranim startovanjem čija je upotreba u potpunosti regulisana zakonom. Demontirani radioaktivni otpad je predat ovlašćenom operateru na skladištenje pod strogo kontrolisanim uslovima.

Ovim korakom firma Agrium d.o.o. je još jednom dokazala da je odgovorno ponašanje pravi put za uspešno poslovanje.

Radioaktivni gromobrani su ranije imali ulogu da poboljšaju elektroprovodne osobine delova atmosfere u poslednjih 100 metara od zemlje i na taj način štite ljude, objekte, opremu, životinje od atmosferskih pražnjenja, tj. od pražnjenja prema zemlji u vidu munje (udar groma). Posledice udara groma mogu biti eksplozija, požar, rušenje objekata, povrede ljudi i životinja. U trenutku udara munje dolazi do oslobađanja ogromne količine temperature od 30.000 °C. Radi upoređenja, na površini Sunca temperatura je daleko ispod, oko 6.000-7.000 °C.

Ipak, čovek ne bi bio čovek da ne nadmašuje ponekad prirodu. Nikola Tesla je uspeo 1899. godine u Springsu u Koloradu da stvori najdužu veštačku munju dugu 41 metar.