Претрага

MK Agrar nastavlja sa ekološkim aktivnostima

26.06.2015.

Vodeći se politikom zaštite životne sredine članica MK Group, MK Agrar i njegova zavisna preduzeća nastavljaju aktivnosti na sprečavanju zagađenja i unapređenju životne sredine.

Iako ne postoji opasnost od jonizujućeg zračenja ni po zdravlje ljudi, ni po životnu sredinu dok je konstrukcija radioaktivnog gromobrana stabilna na objektu, kompanija MK Agrar donela je odluku i izdvojila više od 50.000 evra za demontažu radioaktivnih izvora i za instalisanje nove gromobranske zaštite. Poslovi su povereni Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ i to Laboratoriji za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine „Zaštita“ koja poseduje odobrenje izdato od strane Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije. Demontirani gromobrani kao radioaktivni otpad nakon preuzimanja uskladišteni su pod strogo kontrolisanim uslovima. Ukupno je uklonjeno 13 radioaktivnih gromobrana sa objekata sa različitih lokacija, kao što su Vajska, Izbište, Novo Miloševo, Kula, Inđija, Novi Slankamen, Maradik i Krčedin.

Opredeljenost kompanije i najvišeg rukovodstva da pri realizaciji svojih poslovnih aktivnosti vode brigu o uticajima na životnu sredinu isplati se i kompaniji i životnoj sredini.