Претрага

MK Group sponzor Terapijskog vrta u Zasavici

12.01.2015.

Terapijski vrt – Posao za osobe sa posebnim potrebama

Decembar 2014. – Kompanija MK Group finansijski je podržala projekat Terapijskog vrta u rezervatu prirode Zasavica koji osobama sa invaliditetom omogućava da se bave raznovrsnim aktivnostima i radno angažuju.

Terapijski vrt je jedinstven vrt u Srbiji namenjen aktivnostima dece sa poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Primarni cilj ovog vrta je radna rehabilitacija pripadnika marginalizovanih grupa, koji ovde uzgajaju organske kulture.

Kroz kontinuirano izdvajanje znatnih novčanih sredstava za CSR projekte, i učešće u brojnim humanitarnim akcijama i donacijama, MK Group nastoji da bude pouzdan partner društvu u stvaranju humanijih uslova za život i rešavanju socijalnih problema.