Претрага

MK Group učestvovala u velikoj kampanji ozelenjavanja Novog Sada

30.11.2019.

30.11.2019. Novi Sad – Nekoliko hiljada sadnica novog raznovrsnog zelenila biće podignuto u narednom periodu u Novom Sadu zahvaljujući kampanji grada koja će biti realizovana u koordinaciji sa Savetom za pružanje stručne pomoći u preduzimanju aktivnosti u ozelenjavanju i pošumljavanju gradskih površina, uz podršku društveno odgovornih kompanija volontera, javnih ličnosti i u skladu sa programom “Zeleni gradovi“ Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u kojem Grad Novi Sad učestvuje. Akciji se priključila MK Group, a Jovan Purar, direktor MK Group, je prisustvovao događaju.

Akcija je počela sadnjom u Limanskom parku, a kako je rečeno, u odabiru sadnica i lokacija učestvuju urbanisti, najeminentniji profesori Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za nizijsko šumarstvo koji su članovi gradskog Sveta. Odabrane su 172 lokacije koje su u planskim dokumentima određene za zelene površine. Biće zasađeno 6200 novih stabala do kraja februara i preko 40 000 drugog rastinja, a kasnije sledi pošumljavanje na obodima grada. Ovom akcijom grad Novi Sad se priprema za kandidata za Zelenu prestonicu Evrope.

Kompanija MK Group podržava društveno odgovorne akcije, a samo u poslednjih 5 godina, kompanija je investirala više od 4 miliona evra u preko 500 društveno odgovornih akcija, čime je pokazala da brine o svih 123 lokalnih zajednica u kojima posluje.