Претрага

Nakon otvaranja PPOV započete aktivnosti na uvođenju standarda ISO 14001:2004

20.05.2013.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2004 je međunarodni standard koji zahteva od organizacije efektivno upravljanje uticajima na životnu sredinu. 
Nakon puštanja u rad postrojenja za potpuni tretman otpadnih voda Industrije mesa i Pogona za preradu nusproizvoda od klanja životinja najviši menadžment kompanije Carnex doneo je odluku o uvođenju standarda ISO 14001:2004 i time još jednom dao primer dobrog domaćinskog poslovanja.
Prvi i najvažniji korak kom se pristupilo jeste definisanje Politike zaštite životne sredine, izrada Poslovnika o zaštiti životne sredine i identifikacija aspekata životne sredine radi uspostavljanja opštih i posebnih ciljeva njene zaštite. 
Aktivnosti pri realizaciji programa, odgovornosti, rokovi, resursi za realizaciju ciljeva su definisani i dokumentovani u programima realizacije posebnih ciljeva. 
Implementacija ovog značajnog ekološkog standarda predstavlja prvi i osnovni BAT standard (Best Available Techniques) koji je imperativ za ishodovanje ekološke IPPC dozvole (Integralno sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine) svakog preduzeća.
Nakon uspešnog uvođenja i sertifikovanja Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i HACCP standarda, kao i dugogodišnje uspešne saradnje poslovi na implementaciji standarda ISO 14001:2004 su povereni preduzeću za konsalting i menadžment ISO Sistem Plus iz Beograda.
Ovim ekološkim korakom kompanija Carnex ponovo dokazuje poslovanje koje je odgovorno i prema zaposlenima i njihovom okruženju i prema prirodi.