Претрага

Odgovorno ponašanje – pravi put za uspešno poslovanje

03.03.2014.

Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja spada u kategoriju opasnog otpada, stoga je odgovoran odnos prema adekvatnom zbrinjavanju ove vrste opasnog otpada od izuzetnog značaja na nivou cele kompanije MK Group.

Kontrolisano korišćenje sredstava za zaštitu bilja, trostruko ispiranje ambalaža, pravilno skladištenje u magacinima za privremeno skladištenje, i na kraju procesa predaja ovlašćenom operateru upravljanja otpadom su osnovni koraci u zakonskom postupanju sa pesticidnom ambalažom. Na osnovu zakonskih propisa svako preduzeće koje posluje u sklopu MK Group radi karakterizaciju/klasifikaciju otpada preko ovlašćene laboratorije, vodi dnevnu evidenciju generisanog otpada i vrši najavu nadležnim organima pre njegove predaje na dalje neškodljivo zbrinjavanje.

Tokom 2013. godine iz svih poljoprivrednih preduzeća MK Group reciklirana je celokupna količina ambalaže korišćenih sredstava za zaštitu bilja.

PC Biljna proizvodnja IM Carnex iz Vrbasa, a.d. Labudnjača iz Vajske, Đuro Strugar d.o.o. iz Kule, Selekcija d.o.o. iz Aleksinca, PD Vojvodina d.o.o. iz Novog Miloševa, a.d. Elan iz Izbišta, MK Panonija d.o.o. iz Vršca, d.o.o. Agrounija iz Inđije su predali presticidnu ambalažu ovlašćenom operateru na krajnje zbrinjavanje, a u skladu sa svim ekološkim propisima za skladištenje, sakupljanje, transport i preuzimanje odnosno tretman opasnog otpada. Praksa zbrinjavanja opasne pesticidne ambalaže je postala sastavni deo poslovanja poljoprivrednih preduzeća MK Group zbog svesnosti negativnog uticaja ove vrste opasnog otpada po životnu sredinu.

Mi idemo u susret izazovima, želimo uvek bolje i više i učimo svakog dana. Uči i ti sa nama i od nas.