Претрага

Opasan otpad na bazi polihlorovanih bifenila iz preduzeća Žitobačka trajno zbrinut

09.05.2014.

Članica MK Group, preduzeće Žitobačka iz Kule ponovo je pokazalo visok nivo svesti o značaju adekvatnog zbrinjavanja opasnog otpada. Angažovanjem ovlašćenog operatera predate su otpadne kondenzatorske baterije sa PCB uljem (polihlorovani bifenili) na dalje zbrinjavanje. Opasan otpad će biti uništen u insineratorima u zemlji članici EU, što je i jedini ekološki i zakonski put uklanjanja ove vrste opasnog otpada.
PCB su kancerogena jedinjenja koja je napravio čovek koji je sada u obavezi i da reši otpad sa PCB jedinjenjima kako bi zaštitio sebe i životnu sredinu.
Budući da su PCB ulja idealna za korišćenje u transformatorima i kondenzatorima zbog dobrih izolatorskih osobina, ali su korišćeni i kao aditivi u bojama i pesticidima, plastikama i adhezivima, odnosno u proizvodnji papira bez ugljenika, ova opasna materija je danas široko rasprostranjena u prirodi. Prvi put se pojavila u životnoj sredini 1930. godine, kada su iz proizvodnih kompanija i potrošača počela da se ispuštaju u okolinu. Problem je vezan za hemijske osobine PCB jedinjenja, budući da su ove komponente izuzetno stabilne i ne degradiraju se lako, imaju sposobnost bioakumulacije i biomagnifikacije, perzistiraju u zemljištu, vodi, sedimentu i živim organizmima i putem lanca ishrane dospevaju i do čoveka.
Rešenje postoji, adekvatno zbrinjavanje opasnog otpada je obaveza svih nas.