Претрага

Poseta studenata FEFE Carnex-u

25.11.2013.

Studenti FEFE su 15.11.2013 godine posetili fabriku Carnex, u Vrbasu. Ovom prilikom su obišli pogone proizvodnje jedne od najvećih mesnih industrija u zemlji.

Obilasku je prisustvovalo 30 studenata, koji su nakon obilaska imali priliku da čuju informacije od ljudi koji su na vodećim pozicijama ove kompanije. Naime, menažer za ljudske resurse, Gorana Golubović i predstavnik sektora marketinga, Olivera Marković su predstavile studentima put razvoja Carnexa, konkurentske prednosti kao i strategije pomoću kojih ovo preduzeće posluje više od 50 godina.