Претрага

Stav MK Group i Predsednika kompanije Miodraga Kostića na temu GMO

17.04.2013.

Kompanija MK Group ne uvozi, niti gaji genetski modifikovane organizme i u potpunosti posluje u skladu sa važećom regulativom Republike Srbije. Stav kompanije MK Group je da u Srbiji ne treba da se gaji GMO, jer će eventualna šteta od GMO-a biti znatno veća, nego korist koju imamo kao non-GMO zemlja.
 
Činjenica da je MK Group veliki izvoznik, dodatno govori da je našoj kompaniji u interesu da dolazi iz non-GMO zemlje.
 
MK Group podseća da od 2007. godine ima ugovor sa kompanijom Monsanto, koji se odnosi na distribuciju semena hibrida kukuruza za merkantilnu proizvodnju, odnosno za onu vrstu semena kukuruza kakvu godinama proizvode i prodaju i domaći instituti.
 
Kompanija MK Group, kao i njene članice ni u budućnosti ne planiraju da uvoze genetski modifikovano seme. Svi poslovi vezani za uvoz semena biće u skladu sa važećom regulativom Republike Srbije, koja će nužno biti u skladu sa važećom regulativom EU.