Претрага

Sunoko organizovao „Dan polja šećerne repe”

06.06.2023.

Na tradicionalnoj manifestaciji „Dan polja šećerne repe” koja je ove godine u organizaciji kompanije Sunoko, dugogodišnjeg lidera u proizvodnji šećera u Srbiji, održana na poljima u Bačkom Dobrom Polju, sa poljoprivrednicima su razmenjena iskustva iz dobre poljoprivredne prakse. Predstavnici kompanije Sunoko, koja posluje u okviru MK Group, razgovarali su sa okupljenim partnerima i kooperantima o aktuelnom stanju na tržištu šećera i šećerne repe, kao i o novim tehnologijama i digitalizaciji u poljoprivredi.

Od osnivanja Istraživačko razvojnog centra 2021. godine, Sunoko kontinurano posvećuje pažnju istraživanjima u oblasti uzgoja šećerne repe i proizvodnje šećera, a sve sa ciljem obezbeđivanja dugoročne profitabilne proizvodnje. Uprkos izazovima sa kojima se susretalo tržište repe proteklih godina, Sunoko je sa svoja tri proizvodna centra u Vrbasu, Pećincima i Kovačici najefikasniji proizvođač šećera u jugoistočnoj Evropi.

Ove godine, u Srbiji je šećernom repom zasejano preko 42.000 ha, a najveći deo površina je zasejan u trećoj dekadi marta meseca. Uprkos promenljivom vremenu, čestim kišama i otežanoj zaštiti od korova ove sezone, usevi imaju odličnan sklop i u dobroj su kondiciji što je bitan preduslov za ostvarenje dobrih prinosa.

„Zahvaljujući ulaganjima u istraživanja i razvoj kompanije Sunoko, proizvodnja šećerne repe se pokazala najstabilnijom ratarskom proizvodnjom u prethodna dva sušna leta. Pored ove činjenice, povećanje cene šećerne repe i subvencija koje je država obezbedila doprinele su da se nivo proizvodnje šećerne repe u 2023. poveća za oko 30% u odnosu na prethodnu godinu. Naš Istraživačko razvojni centar kontinuirano radi na prilagođavanju tehnologije proizvodnje izazovima koji su uslovljeni s jedne strane klimatskim promenama, a sa druge strane sa zahtevima zelene agende Evropske unije”, rekao je Slobodan Košutić, direktor kompanije Sunoko.

Na današnjem „Danu polja šećerne repe” predstavljena je i najnovija tehnologija u zaštiti od korova, sa akcentom na mehaničkim merama zaštite uz minimalnu upotrebu herbicida, kao i novi koncepti zaštite u skladu sa budućim regulativama EU. Iz Sunoka su još jednom pokazali da razmišljaju i deluju proaktivno, kako bi spremno dočekali budućnost. Ovakvi skupovi koje organizuje kompanija jedan su od načina da najnovija saznanja i tehnologije u proizvodnji šećerne repe pronađu put do praktične primene.