Претрага

Ulaganje u održivu poljoprivredu i ekologiju

20.05.2013.

Ekološki odgovorno poslovanje, kao i održiva poljoprivreda princip su poslovanja kompanije Carnex u okviru koje posluje pet zasebnih poslovnih centara – Industrija mesa, Stočarstvo, Biljna proizvodnja, Silosi Žitar i Fabrika stočne hrane Vitamix. Kada se u okviru jednog poslovnog sistema susretnu stočarska i ratarska proizvodnja, dobija se idealno rešenje za upravljanje životinjskim stajnjakom kao i idealno rešenje za održivu poljoprivredu.
U celom svetu se stočarska proizvodnja, već decenijama, suočava sa problemom upravljanja čvrstim i tečnim stajnjakom. S druge strane, ratarstvo, zbog nedostatka organskog, sve više potražuje veštačka đubriva, a radi većeg prinosa poljoprivrednih proizvoida.
Kompanija Carnex u okviru PC Stočarstvo ima tri svinjogojske farme – u Vrbasu, Bačkom Dobrom Polju i Savinom Selu, čiji je kapacitet 90.000 svinja. Rešavanje ekoloških pitanja na ovim farmama je podrazumevalo nekoliko koraka počevši sa instalacijom opreme za merenje da bi se obezbedila umanjena upotreba vode. Veliki akcenat se stavlja na čišćenje i održavanje laguna što za rezulat ima povećanu efikasnost prirodnog čišćenja vode. Zatim je usledila kupovina sistema za hranjenje životinja u cilju sprečavanja rasturanja hrane, smanjenog zagađenja otpadnih voda proteinima, tj. azotom, kao i prirodnog recipijenta i umanjene potrebe za izmuljivanjem laguna. Kako bi se smanjilo zagađenje površinskih voda, nastalo usled emisije tečnog stajnjaka sa svinjogojskih farmi, te sprečilo isticanje stajnjaka u prirodni recipijent, Carnex je na sve tri farme ugradio separatore za odvajanje čvrstog od tečnog dela stajnjaka. Na ovaj način je, u najkraćem roku, iz otpadne vode uklonjen čvrsti deo, a zajedno sa njim i deo organskih materija, amonijaka i organskog azota, fosfora i kalijuma, koji su neophodni za brz i efikasan rast biljaka u poljoprivredi. Ovo je zahtevalo kupovinu dva rasturača čvrstog stajnjaka kapaciteta 20 t. Separacijom čvrstog dela stajnjaka, lagune – bazeni za stajnjak izgrađeni na farmama, bivaju oslobođene od preopterećenja, odnosno manja količina zagađenja dospeva otpadnim vodama u sistem laguna, pri čemu je prirodno prečišćavanje vode u njima efikasnije, uz proizvodnju manje količine mulja.
Upotreba čvrstog stajnjaka svinja u poljoprivredi je pravilan i prirodni put njegove dekompozicije i takođe način da se redukuje potreba za veštačkim đubrivom, koje doprinosi dodatnom zagađenju zemljišta. Carnex obrađuje više od 5.000 ha poljoprivrednog zemljišta, a u proteklih godinu dana oko 2.500 t čvrstog stajnjaka je primenjeno za obogaćivanje obradivog zemljišta, dok je rastureno oko 5.000 kubika tečnog stajnjaka.
Carnex je nedavno nabavio još jednu cisternu za rasturanje tečnog stajnjaka, što predstavlja jedan od najznačajnijih ekoloških CAPEX projekata. Proizvođač je belgijska firma JOSKIN, a reč je o najvećoj cisterni ovakve vrste na Balkanu, a trećoj po veličini u ovom delu Evrope, kapaciteta 22,5 kubika. Cisternu će vući najsavremeniji “teški” traktor proizvođača DEUTZ FAHR od više od 270 konjskih snaga, koji ispunjava EURO III standarde. Nanošenje se vrši pomoću creva koja se vuku po zemlji, a na taj način azot ostaje blizu tla i zemljište ga lakše upija.
Primena ovakve tehnologije donosi velike uštede. Pre svega, manje se upotrebljava veštačko đubrivo, manja je potreba za izmuljivanjem laguna, a i plaćaju se manje naknade za ispuštanje vode u prirodni recipijent. Ipak, jedan od aspekta koji se ne može zaboraviti je prirodni tok kruženja nutrijentnih materija u životnoj sredini. Carnex je odgovoran i u potpunosti integrisan proizvođač hrane koji će nastaviti da razvija i primenjuje najbolje tehnike za neprekidno poboljšanje upravljanja ekološkim problemima.