Претрага

Fabrika alkohola

KOVAČICA, SRBIJA

MK SUGAR

Otvaramo najsavremeniju fabriku alkohola

Fabrika alkohola Sunal u Kovačici je investicija vredna 33 miliona evra, a godišnje će proizvoditi 30 miliona litara alkohola. Izgradnja ove fabrike doprineće da Srbija po prvi put od uvoznika postane značajan neto izvoznik alkohola. Sa lokacijom u Kovačici, fabrika alkohola Sunal poslovaće u okviru kompanje Sunoko, raspolagaće najsavremenijom tehnologijom.

0

miliona evra vrednost investicije

0

miliona litara alkohola godišnje

0

vrste alkohola

Proizvodnja alkohola u tri oblika

U fabrici Sunal alkohol će se proizvoditi u tri oblika – prehrambeni, farmaceutski i bioetanol. Kao sirovina za proizvodnju koristiće se kukuruz, a u planu je da se u okviru fabrike izgradi i skladište ove žitarice. Početak rada fabrike očekuje se 2025. godine.